PORTAL MIASTA GDAŃSKA

?Nowa Łódzka" - wybrano trzeci wariant budowy.

?Nowa Łódzka" - wybrano trzeci wariant budowy.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Informacja dot. wybranego wariantu budowy linii tramwajowej od pętli ?Chełm" do węzła integracyjnego ?Nowa Łódzka". 

Po przeanalizowani trzech wariantów przebiegu ul. Nowej Łódzkiej wraz z linią tramwajową i biorąc pod uwagę następujące kryteria oceny:

  •  bezpieczeństwo ruchu drogowego,
  •  koszty realizacji,
  • zgodność z MPZP,
  • opinię społeczną,
  •  przepustowość,
  •  opinię instytucji uzgadniających

został wybrany wariant trzeci, który przewiduje budowę linii tramwajowej zlokalizowanej obok dwóch jezdni ul. Nowej Łódzkiej (od strony wschodniej).

Koszt inwestycji:

  • Ulica 120 mln zł
  • Linia tramwajowa 90 mln zł

Okres realizacji:  2010 r. - 2011 r.

Informacja o planowanej inwestycji dotarła za pomocą mediów do ok. 150 tys. odbiorców.
W reakcji na informację dotarły do Urzędu Miejskiego w Gdańsku opinie i uwagi mieszkańców, które zostały opracowane przez Pracownię Realizacji Badań Socjologicznych Uniwersytetu Gdańskiego. Opracowaniem objęto w sumie 164 e-maile oraz 42 posty umieszczone na 5 forach dyskusyjnych. Analizie jakościowej poddano  206 wiadomości, w ramach których udało się uchwycić 199 wątków narracyjnych. Na podstawie tego opracowania stwierdzono, że z pośród nadesłanych opinii największą akceptacją społeczną cieszy się wariant II. (71 głosów), niewiele mniejszą akceptację zyskał wariant III. (64 głosy). Najmniejszą akceptacją cieszy się wariant I. (24 głosy). 

Żadna z opinii nie była przeciwna realizacji przedmiotowej inwestycji.