PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Nasze podwórko - moje podwórko

Nasze podwórko - moje podwórko
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych ZB jako zarządca terenów gminnych podjął inicjatywę związaną z wydzierżawianiem terenów przyległych do budynków Wspólnot Mieszkaniowych. Ma ona na celu uregulowanie stanu prawnego nieruchomości gruntowych przyległych do budynków Wspólnot Mieszkaniowych, będących własnością Gminy, a użytkowanych faktycznie przez Wspólnoty Mieszkaniowe.

Dzierżawa daje wspólnocie możliwość pełnego dysponowania danym gruntem gdyż staje się ona prawnym użytkownikiem tego terenu. To wspólnota, a nie nikt inny decyduje ?co, jak i kiedy? chce zrobić na swoim podwórku. Możliwość decydowania o sposobie zagospodarowania podwórka jest bardzo ważna, gdyż potrzeby Wspólnot Mieszkaniowych są zróżnicowane. W sytuacji, gdy Gmina z uwagi na ograniczone środki finansowe nie jest w stanie sprostać wszystkim oczekiwaniom mieszkańców w tym zakresie alternatywą staje się wydzierżawienie gruntu i samodzielne podejmowanie decyzji o jego przeznaczeniu.

więcej www.gznk.pl