PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury 2008

Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury 2008
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Prezydent Miasta Gdańska serdecznie zaprasza do zgłaszania kandydatur młodych twórców gdańskich, którzy z tytułu wybitnych osiągnięć kulturalnych zasługują na szczególne wyróżnienie.

Wnioski o przyznanie Nagrody z odpowiednim uzasadnieniem składać mogą:

 • Radni Miasta Gdańska,
 • szkoły artystyczne działające na terenie Gdańska,
 • stowarzyszenia i związki twórcze działające na terenie Gdańska,
 • instytucje kultury i kulturalno - oświatowe działające na terenie Gdańska,
 • Prezydent Miasta Gdańska.

Wniosek powinien zawierać:

 • określenie podmiotu występującego z wnioskiem,
 • prezentację kandydata zgłoszonego do Nagrody zawierającą dane kandydata zgodne z widniejącymi w jego dowodzie osobistym oraz datę urodzenia,
 • charakterystykę pracy twórczej,
 • opis projektu, za który kandydat ma być wyróżniony,
 • informację o otrzymanych nagrodach i stypendiach,
 • informację o wybitnych osiągnięciach artystycznych, które znalazły swój wyraz w publikacjach,
 • ewentualne opinie uznanych autorytetów o twórcy kandydującym do Nagrody,
 • uzasadnienie, rekomendacje i informacje potwierdzające dane o kandydacie.

Wnioski o przyznanie nagrody należy składać w Zespołach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gdańsku lub przesyłać pocztą pod adres: Biuro Prezydenta ds. Kultury Urząd Miejski w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80 - 803 Gdańsk, z dopiskiem ?Kandydatura do Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury" w terminie do 20 października 2008 roku.

Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się pod adresem: https://www.gdansk.pl/plik,21194.html

Michał Piotrowski / Biuro Prasowe