PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Nabór wniosków do Projektu Partnerskiego z Habitat for Humanity

Nabór wniosków do Projektu Partnerskiego z Habitat for Humanity
Stowarzyszenie Habitat for Humanity Gdańsk ogłasza nabór wniosków do Projektu Partnerskiego
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Stowarzyszenie Habitat for Humanity Gdańsk ogłasza nabór wniosków do Projektu Partnerskiego.

Projekt zakłada współpracę HfH Gdańsk z organizacjami pozarządowymi w procesie przygotowawczo- remontowym obiektów, które będą spełniały kryterium mieszkaniowe*. Wszystkie organizacje non ? profit z Trójmiasta i okolic, planujące projekt remontowy lub budowlany w latach 2011-2014 zachęcamy do kontaktu z HfH Gdańsk.

HfH Gdańsk oferuje organizacji partnerskiej pomoc w pracach budowlanych i remontowych, popartą wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu tego typu projektów.
Zapewnia też, w razie potrzeby, wsparcie w pozyskaniu środków finansowych, materiałów budowlanych oraz gwarantuje pracę zorganizowanych grup wolontariuszy**.

Wszystkie organizacje zainteresowane współpracą z gdańskim oddziałem Habitat for Humanity proszone są o kontakt z Dyrektorem Wykonawczym Stowarzyszenia Justyną
Tworzydło, pod numerem tel. 502 625 367 oraz mailowo: gdansk@habitat.pl.

Do pobrania:

 

*Kryterium mieszkaniowe- Obiekt zgłoszony w ramach projektu będzie przeznaczony do celów mieszkaniowych np. dom samotnej matki, noclegownia dla osób bezdomnych. Stowarzyszenie Habitat for Humanity Gdańsk nie wspiera budowania/remontów placówek oświatowych.

**pod warunkiem, że zakres zaawansowania prac remontowych umożliwi zaangażowanie wolontariuszy do wykonania robót.