PORTAL MIASTA GDAŃSKA

LVI sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 28 sierpnia 2014r.

LVI sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 28 sierpnia 2014r.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

LVI sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 28 sierpnia 2014r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1.

W załączeniu porządek obrad:  pobierz_porzadek_obrad (2.15 MB)

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

------------------

Z  w  o  ł  u  j  ę

obrady LVI sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 28 sierpnia 2014 roku (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1, z następującym  porządkiem:

 1. Sprawy regulaminowe

      - otwarcie sesji;

 2. Komunikaty:

     - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,

     - Komisje Rady Miasta Gdańska,

     - Prezydent Miasta Gdańska:

 3. Oświadczenia Klubów Radnych;

 4. Uchwały:

1)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2014-2040 (druk 1391);

   Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska –Dyrektor  Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 2)    o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2014 rok (druk 1392);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 3)    w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska do przeprowadzenia postępowania w celu wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdańska za 2014 rok (druk 1390);

  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 4)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Port rejon ulicy Wyzwolenia 8 - teren Zespołu Szkół Morskich w mieście Gdańsku  (druk 1369);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 5)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piecki Migowo - rejon ulic Myśliwskiej i Widok w mieście Gdańsku (druk 1370);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 6)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Płonia w rejonie ulicy Płońskiej w mieście Gdańsku (druk 1371);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 7)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszki - rejon ulicy Cementowej w mieście Gdańsku (druk 1376);   

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 8)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Port Północny III w mieście Gdańsku (druk 1377);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 9)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zabornia rejon ulicy tzw. Nowej Olchowej w mieście Gdańsku (druk 1378);   

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 10) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzeźno  - Hala Plażowa w mieście Gdańsku (druk 1387);   

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 11) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Letnica rejon ulic Gwiazda Morza i Letnickiej w mieście Gdańsku (druk 1363);   

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 12) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Barniewice rejon ulic Nowy Świat i Zeusa w mieście Gdańsku (druk 1364);   

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 13) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Wrzeszcz Górny rejon ulicy Podleśnej w mieście Gdańsku (druk 1365);   

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 14) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Maćkowy rejon ulic Czerskiej i Jagatowskiej w mieście Gdańsku (druk 1372);  

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 15)  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Górki Zachodnie rejon ośrodka AZS w mieście Gdańsku (druk 1375);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 16)  w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gdańsku (druk 1384);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 17) w sprawie użytku ekologicznego "Luneta z Pasikonikiem" (druk 1388);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 18) w sprawie nadania nazwy ulicy (Bażantowa) (druk 1381);   

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Bogumił Koczot – Dyrektor Wydziału Geodezji

19)  w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Biuro Inwestycji  Euro Gdańsk 2012 Spółka z o.o.  z siedzibą w Gdańsku (druk 1393);     

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

  Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

19) w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (druk 1379);   

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

20) w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (druk 1380);   

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

 21) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Gdańska (druk 1361);   

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Grzegorz Strzelczyk – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 22) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni  w Gdańsku (druk 1362);   

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Grzegorz Strzelczyk – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 23) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska (druk 1383);   

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz - Prezydent  Miasta Gdańska

Andrzej Trojanowski – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu

 24) zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustanowienia Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza (druk 1366);   

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz - Prezydent  Miasta Gdańska

 Anna Czekanowicz-Drażewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 25) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku do prowadzenia postępowania w sprawach  o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdańsk” (druk 1382);   

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Janina Lidtke-Jerema – p.o. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

 26) zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad udzielenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Miasta Gdańska  w roku 2014 r. (druk 1386);   

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Mariola Paluch – Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 27) w sprawie nadania imienia „Stefana Banacha” Gimnazjum Nr 33 oraz XXIV Liceum Ogólnokształcącemu, wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2  w Gdańsku przy ul. Wodnika 57 (druk 1367);   

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Mariola Paluch – Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 28) w sprawie nadania imienia „Krzysztofa Kolbergera” IX Liceum Ogólnokształcącemu  w Gdańsku przy ul. Wilka-Krzyżanowskiego 8 (druk 1368);   

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Mariola Paluch – Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 29) w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży oraz szkół specjalnych na terenie Miasta Gdańska (druk 1373);   

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 30) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miasta Gdańska (druk 1374);   

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 31) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasta Gdańska dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół oraz placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gdańska oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (druk 1385);   

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

6. Wnioski, oświadczenia osobiste.                                           

7. Zakończenie obrad.

 Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału   w pracach organów gminy.

  Przewodniczący

Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek

Mariusz FelińskiBiuro Rady Miasta Gdańska
Mariusz Feliński - najnowsze