PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Lista organizacji, których oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji Miasta Gdańska w 2009 roku

Lista organizacji, których oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji Miasta Gdańska w 2009 roku
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Lista organizacji, których oferty złożone w otwarym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji Miasta Gdańska w 2009 roku, zawierały braki formalne wymienione w §20 ust. 4 "Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2009 " i PODLEGAJĄ UZUPEŁNIENIU.

Termin uzupełniania do dnia 04.12.2008 r. godz. 15.00 w pok.154 w budynku Urządu Miejskiego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12

LISTA wniosków do uzupełnienia (38 KB)