PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Lista organizacji, których oferty złożone w otwartym konkursie ofert - Dogrywka, na realizację zadań Miasta Gdańska w 2009 roku, zawierały braki formalne wymienione w § 20 ust.4 - i podlegają uzupełnieniu

Lista organizacji, których oferty złożone w otwartym konkursie ofert - Dogrywka, na realizację zadań Miasta Gdańska w 2009 roku, zawierały braki formalne wymienione w § 20 ust.4 - i podlegają uzupełnieniu
Lista organizacji, których oferty złożone w otwartym konkursie ofert - Dogrywka, na realizację zadań Miasta Gdańska w 2009 roku, zawierały braki formalne wymienione w § 20 ust.4 - i podlegają uzupełnieniu
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Lista organizacji, których oferty złożone w otwartym konkursie ofert - Dogrywka, na realizację zadań Miasta Gdańska w 2009 roku, zawierały braki formalne wymienione w § 20 ust.4 "Programu Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2009" PODLEGAJĄ UZUPEŁNIENIU.

Termin uzupełnienia do dnia 10.06.2009 r. godz.15.30 w pok. 209, Wydział Spraw Społecznych ( II piętro ) w budynku przy ul. 3-go Maja 9.

L.P Nazwa organizacji Nazwa Projektu Numer wniosku Zawiera braki formalne wymienione w § 20 ust.4 "Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi" , DO UZUPEŁNIENIA
1 Caritas Archidiecezji Gdanskiej Radosne Krasnale 13/I/3 brak bilansu, statut nie potwierdzony przez osobę uprawnioną
2 Caritas Archidiecezji Gdanskiej Góry w moich oczach 14/I/3 brak bilansu, statut nie potwierdzony przez osobę uprawnioną
3 Stoiwarzyszenie "Klub Przyjaciół Strzyży" Zwiększenie dostępności i skuteczności programów pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie 6/I/2 uzupełnnienia drugiego czytelnego podpisu pod ofertą, poświadczenia za zgodność z oryginałem pod załącznikami