PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Komunikat Wydziału Programów Rozwojowych

Komunikat Wydziału Programów Rozwojowych
Komunikat Wydziału Programów Rozwojowych w sprawie przygotowania zmiany w Uchwale RMG w sprawie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Wydział Programów Rozwojowych informuje, że przygotowuje zmiany w Uchwale RMG w sprawie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

W nowej uchwale, w stosunku do poprzednio obowiązującej, przewiduje się następujące zmiany:

  1. wyłącza się z zakresu dofinansowania przez Miasto sieci wodociągowe i kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami w przypadku wniosków składanych przez osoby prawne.
    Wnioski składane przez osoby fizyczne realizujące inwestycje dla własnych potrzeb, organizacje społeczne i wspólnoty mieszkaniowe, dotyczące budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnych będą nadal dofinansowywane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych.
  2. wprowadza się zapisy dyscyplinujące Inicjatora, mające na celu dążenie do zakończenia inwestycji w danym roku kalendarzowym. W tym celu wprowadzono zapis o ewentualnej poprawie dokumentacji technicznej przez Inicjatora oraz o dostarczeniu przez Inicjatora pozwolenia na budowę w terminie nieprzekraczalnym do 28 lutego roku realizacji inwestycji, pod rygorem odrzucenia wniosku.
  3. termin składania wniosków zmieniono do 30 września każdego roku