PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Komunikat Rady Miasta Gdańska

Komunikat Rady Miasta Gdańska
Komunikat Rady Miasta Gdańska
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Rada Miasta Gdańska podaje do publicznej wiadomości, że:
Od 26 sierpnia 2010r. obowiązuje nowa  Uchwała nr LI/1432/10 w sprawie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych
W nowej uchwale, w stosunku do poprzednio obowiązującej, nastąpiły  zmiany:

  • wyłączono z zakresu dofinansowania przez Miasto sieci wodociągowe i kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami  w przypadku wniosków składanych przez osoby prawne. Osoby prawne składają wnioski do GIWK-u ( Gdańska Infrastruktura Wodno Kanalizacyjna z siedzibą 80 ? 122 Gdańsk, ul. Kartuska 201). Wnioski składane przez osoby fizyczne realizujące inwestycje dla własnych potrzeb, organizacje społeczne i wspólnoty mieszkaniowe, dotyczące budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnych będą nadal dofinansowywane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych.
  • wprowadzono zapisy dyscyplinujące Inicjatora, mające na celu dążenie do zakończenia inwestycji w danym roku kalendarzowym. W tym celu wprowadzono zapis o ewentualnej poprawie dokumentacji technicznej przez Inicjatora oraz o dostarczeniu przez Inicjatora  pozwolenia na budowę  w terminie nieprzekraczalnym do 31 stycznia roku realizacji inwestycji, pod rygorem odrzucenia wniosku.
  • termin składania wniosków przedłużono do 30 września każdego roku