PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Karty parkingowe. Zmiana ustawy Prawo o ruchu drogowym

Karty parkingowe. Zmiana ustawy Prawo o ruchu drogowym
Karty parkingowe. Zmiana ustawy Prawo o ruchu drogowym
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Informujemy, iż z dniem 1 lipca 2014r. zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych.

Karty parkingowe wydawane do tej pory przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku znajdą się w kompetencjach Przewodniczącego Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. poz. 1446 )  karta parkingowa wydawana będzie osobie niepełnosprawnej:

  1. zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,
  2. osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się
  3. placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Karta wydawana będzie na czas określony - dla osób niepełnosprawnych będzie to maksymalnie 5 lat, natomiast dla ww. placówek - okres 3 lat.

Nowe przepisy przewidują również utworzenie centralnej ewidencji kart parkingowych, która będzie prowadzona przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w systemie teleinformatycznym. System ten zacznie funkcjonować od 4 stycznia 2016 r.

Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów tracą ważności 30 listopada 2014 r.

Karty-parkingowe