PORTAL MIASTA GDAŃSKA

IV Miejski Bal Seniora

IV Miejski Bal Seniora
IV Miejski Bal Seniora
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

W poniedziałek 5 października br. o godz. 18 w Restauracji ?Gospoda Gdańska? w budynku NOT, przy ul. Rajskiej 6 w Gdańsku odbędzie się IV Miejski Bal Seniora.
Głównym organizatorem tej imprezy jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku.

Inicjatywa organizacji balu, w którym uczestniczyć będą starsi wiekiem gdańszczanie jest jednym z działań  podejmowanych w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tej grupy osób, poprzez włączanie i aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta. Przedsięwzięcie ma na celu umożliwienie gdańskim seniorom wspólnego, miłego spędzenia wolnego czasu ? integrację oraz propagowanie idei zdrowego stylu życia i zapobieganie pojawieniu się zachowań dysfunkcjonalnych. Podczas balu podjęte będą także działania edukacyjno-informacyjne, skierowane do sędziwych podopiecznych i dotyczące np. zjawisk przemocy, a w szczególności przemocy domowej, profilaktyki zdrowia.

Organizacja imprezy jest także wspaniałą okazją do podziękowania aktywnym seniorom za ich udział i pracę na rzecz środowiska lokalnego i rozwoju działań samopomocowych. Bal pozwoli w sposób uroczysty i godny świętować Międzynarodowy Dzień Seniora, przypadający w kalendarzu 1 października. Uczestnikami przedsięwzięcia będą m.in. podopieczni domów pomocy społecznej, rodzinnych domów pomocy funkcjonujących na terenie miasta, dziennych ośrodków wsparcia dla osób starszych, klubów seniora, organizacji pozarządowych.

Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęli: wojewoda pomorski, marszałek województwa pomorskiego, prezydent Gdańska oraz przewodniczący Rady Miasta Gdańska.