PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Informacja o przyznaniu dotacji dla Klubu Sportowego AZS AWFiS oraz Akademii Piłkarskiej Lechia Gdańsk

Informacja o przyznaniu dotacji dla Klubu Sportowego AZS AWFiS oraz Akademii Piłkarskiej Lechia Gdańsk
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Biuro Prezydenta ds. Sportu informuje, że na podstawie Zarządzenia Nr 1529/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 listopada 2014 roku została udzielona dotacja w wys. 10 500 zł na  zadanie publiczne pt. „Miłosz Jankowski RIO 2016” realizowane przez Klub Sportowy AZS AWFiS oraz dotacja w wys. 8600 zł na zadanie publiczne pt. „Udział w międzynarodowym turnieju piłki nożnej dziewcząt w Bremie” realizowane przez Akademię Piłkarską Lechia Gdańsk. W związku z powyższym zostaną zawarte umowy pomiędzy Gminą Miastem Gdańska, a Klubem Sportowym AZS AWFiS i Akademią Piłkarską Lechia Gdańsk na realizację w/w zadań.