PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Historyczny powrót oryginalnej belki gotyckiego krucyfiksu Chrystusa na krzyżu z kościoła św. Jana w Gdańsku

Historyczny powrót oryginalnej belki gotyckiego krucyfiksu Chrystusa na krzyżu z kościoła św. Jana w Gdańsku
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Kościół św. Jana w Gdańsku został założony około połowy XIV wieku, jako filia głównego parafialnego kościoła N.M.P., jednakże już w roku 1456 r.,  świątynia św. Jana  ? staje się kościołem parafialnym północnej części Głównego Miasta Gdańska.
Kościół św. Jana przez wielki był jedną z najbogatszych świątyń w mieście tu zamożni Gdańszczanie przez wieki byli hojnymi fundatorami wyposażenie wnętrza i elementów dekoracyjnych świątyni.

W okresie II wojny światowej podjęta została szeroko zakrojona akcja ewakuacyjna zabytkowych dzieł z kościołów gdańskich. W latach 1943/44, aby uniknąć zniszczeń w wyniku działań wojennych zdemontowano i wywieziono większość zabytków ruchomych z kościoła św. Jana. Między  innymi  figury Matki Boskiej i św. Jana znajdujące się na belce tęczowej oraz krucyfiks Chrystusa na krzyżu.
Dzięki pasjonatom zabytkowych dzieł sztuki w czasie akcji ewakuacyjnej  wykonana został dokumentacja fotograficzna wszystkich zabytków ruchomych, które wywieziono z kościoła. Dokumentacja ta jest dostępna obecnie w Archiwum Marburga i Gdańska oraz  w obszernej publikacji W. Drosta, Kunstdenkmalaler der stadt Danzig,Sankt  Johann.
Po wojnie przez wiele lat figury Matki Boskiej i św. Jana eksponowane były w kościele Najświętszej Panny Marii w Gdańsku, a krzyż z figurą Chrystusa ozdobiony wtórnymi promieniami w kościele św. Trójcy. Krucyfiks powrócił do kościoła św. Jana na Wielkanoc roku 2005.

W roku 2006 przeprowadzono  prace konserwatorskie przy zabytkowym krucyfiksie -  wtedy to okazało się, iż belka pionowa krzyża jest wtórna.  Potwierdziło to ostatecznie odkrycie  przez inspektora ds. zabytków ruchomych z urzędu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ? pani Magda Kosińskiej pierwotnej belki, która przetrwała na  strychu kościoła w Nowym Stawie. Zabytkowa belka pionowa z krzyża posiada charakterystyczne profilowane brzegi zakończone czteroliśćmi, które zawierają płaskorzeźbione ozdobne symbole czterech Ewangelistów trzymających banderole ze swoimi inicjałami.
Na odnalezionej właśnie belce pionowej znajdują się symbole Mateusza z aniołem oraz Łukasza z wołem wraz z imionami Ewangelistów w banderolach.
W chwili obecnej zaginiona w czasie działań wojennych - pierwotna belka z krzyża  powraca na swoje historyczne miejsce do kościoła św. Jana w Gdańsku, za  pośrednictwem urzędu Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Dla wszystkich zainteresowanych warto zaznaczyć, iż ten gotycki  krucyfiks Chrystusa na krzyżu zawieszony jest tymczasowo na ścianie zachodniej transeptu południowego kościoła św. Jana. Kościół jest otwarty podczas niedzielnej mszy świętej oraz koncertów, warto przyjść i obejrzeć to niezwykle cenne i piękne dzieło sztuki.

Więcej informacji w najbliższy czwartek 25.09.2008r., około godz. 14 tej w kościele św. Jana w Gdańsku ? SERDECZNIE ZAPRASZAMY