PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Gdańskie 6-latki w szkołach

Gdańskie 6-latki w szkołach
"List do rodziców' Ewy Kamińskiej Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska i informacja o stanie przygotowań gdańskich szkół na przyjęcie sześciolatków w roku szkolnym 2009/2010
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

"List do rodziców" Ewy Kamińskiej Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska i informacja o stanie przygotowań gdańskich szkół na przyjęcie sześciolatków w roku szkolnym 2009/2010.

Szanowni Rodzice,
przekazujemy Państwu informacje o stanie przygotowań gdańskich szkół na przyjęcie wszystkich sześciolatków w roku szkolnym 2009/2010.

Na początku pragnę przypomnieć, iż sześciolatki, jako uczestnicy tzw. kl.?0? są obecne w szkołach od ponad 20 lat. Większość szkół realizuje to zadanie od dawna, mając przygotowane warunki lokalowe i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Zadanie to szkoły dzielą z przedszkolami - 75% gdańskich sześciolatków realizuje przygotowanie do edukacji w szkołach, a 25% w przedszkolach. Na dzień dzisiejszy to od Państwa decyzji zależy, czy poślecie dziecko do ?zerówki? szkolnej, czy pozostawicie w najstarszej grupie przedszkolnej.

Opinie specjalistów psychologii, pedagogów potwierdzają, iż umieszczenie dzieci w zerówkach szkolnych jest dla nich korzystne. Jestem przekonana, że takie rozwiązanie jest najsłuszniejsze. Wiąże się z przygotowaniem bazy szkolnej do przyjęcia tych 25% dzieci, które korzystały dotąd z ?0? przedszkolnych, i stworzenia najbezpieczniejszych warunków do ich uczestnictwa w życiu szkoły.

Dokonaliśmy pełnej  analizy możliwości i potrzeb szkół. W minionym roku przekazano część środków na uzupełnienie bazy szkolnej. W pierwszym kwartale 2009 r. przekazana zostanie na ten cel następna, znaczna pula środków finansowych. W pierwszym półroczu dokonamy kolejnej analizy stanu przygotowań i zadbamy o to, aby przystępując do rekrutacji na rok szkolny 2009/10, zainteresowani mieli pełną wiedzę dotyczącą warunków edukacyjnych w szkołach.

Istotna wydaje się jednak świadomość, że każde warunki realizacji edukacji wymagają podejmowania określonych działań wychowawczych pozwalających na to, aby uczynić z tych warunków okazję do kształtowania stosownych, pozytywnych postaw uczniów. I tak, brak oddzielnego korytarza dla maluchów może być wykorzystany do kształtowania u starszych uczniów umiejętności troski o zapewnienie młodszym kolegom poczucia bezpieczeństwa. Zachęcamy nauczycieli i rodziców do wykorzystania rzeczywistości szkolnej do budowania wartości wychowawczych.

Zachęcamy również do podejmowania decyzji o rozpoczęciu przez dzieci nauki szkolnej po analizie ich własnej gotowości i analizie warunków, jakie chcemy uznać za właściwe w najbliższej, czy z innych racji - wybranej szkole. Oceniajmy te warunki nie tylko formalnie, ale także jako szansę do rozwoju i aktywności społecznej naszych dzieci.

Prowadzenie procesu edukacyjnego i wychowawczego nie jest wprost zależne od luksusowych warunków materialnych, ale w największej mierze od twórczego zaangażowania stron - osób w tym procesie uczestniczących.

Zadbajmy wspólnie o jakość i powodzenie edukacji naszych dzieci.

 

          Z wyrazami szacunku
    Ewa Kamińska
                                                        Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 

W celu ułatwienia rodzicom sześciolatków dostępu do informacji o gdańskich szkołach podstawowych, placówki będą sukcesywnie zamieszczały na swoich stronach internetowych informacje i zdjęcia obiektów ? sal, pomieszczeń, placów, etc. Zachęcamy również rodziców do osobistego odwiedzania szkół, rozmów z nauczycielami i dyrektorami.