PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Gdańska inauguracja Filmoteki Szkolnej

Gdańska inauguracja Filmoteki Szkolnej
W Gimnazjum nr 20 im Hanzy odbyła się uroczysta inauguracja ogólnopolskiego projektu Filmoteka Szkolna adresowanego do młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Obok Gdańska w pilotażowym wdrożeniu biorą udział Warszawa, Kraków, Lublin, Poznań, Wrocław i Łódź.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

W Gimnazjum nr 20 im Hanzy odbyła się uroczysta inauguracja ogólnopolskiego projektu Filmoteka Szkolna adresowanego do młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Obok Gdańska w pilotażowym wdrożeniu biorą udział Warszawa, Kraków, Lublin, Poznań, Wrocław i Łódź.

W środę 21 stycznia br. podczas spotkania z młodzieżą niecodzienną lekcją pokazową rozpoczęto realizację projektu Filmoteka Szkolna. W lekcji udział wzięli inicjatorzy przedsięwzięcia, artyści i goście: Piotr Żuchowski sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Agnieszka Odorowicz - dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Zdzisław Szudrowicz - Pomorski Kurator Oświaty, Regina Białousów - dyrektor Wydziału Edukacji i dr Agnieszka Morstin-Popławska, oraz Krzysztof Zanussi, Maria Seweryn, Mirosław Baka. Lekcja zatytułowana Bez komentarza? poprowadzona przez dra Michała Mrugalskiego z Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego zrobiła na gdańskiej młodzieży duże wrażenie.

- W Filmotece Szkolnej chodzi nie tylko o sztukę, ale także o to, by przy okazji oglądania filmów zacząć z młodzieżą poważną rozmowę o współczesnej Polsce, o historii, o kondycji człowieka, o roli artysty w świecie - podkreśliła Agnieszka Odorowicz dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

O Filmotece Szkolnej pisał w swoim liście Bogdan Zdrojewski Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Edukacja artystyczna młodego pokolenia jest jednym z najpoważniejszych zadań, jakie stoją przed Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mądrego i krytycznego odbioru sztuki trzeba uczyć, podobnie jak uczy się matematyki czy języka polskiego. Projekt FILMOTEKA SZKOLNA przez lata pozostawał w sferze marzeń, chociaż konieczność wprowadzenia do szkół wychowania filmowego, jako autonomicznego przedmiotu, dostrzegało wielu wybitnych teoretyków kultury. Teraz to marzenie zaczyna się spełniać.

Filmoteka Szkolna to zestaw 26 lekcji tematycznych na płytach DVD. Na każdą lekcję składa się polski film fabularny oraz film dokumentalny lub animowany, nagranie z komentarzem filmoznawcy prof. Tadeusza Lubelskiego, a także etiuda filmowa zrealizowana przez studentów łódzkiej szkoły filmowej. Dzięki Filmotece Szkolnej młodzież nie tylko obejrzy filmy, których często nie można kupić, wypożyczyć czy nawet zobaczyć w telewizji (jak dokumenty i animacje), ale zapozna się także z historią polskiej kinematografii i jej twórcami, pozwoli zrozumieć także rolę twórczości filmowej w życiu społecznym i artystycznym.

Projekt Filmoteka Szkolna skierowano do uczniów gimnazjów i liceów. Może być realizowany w systemie lekcyjnym i pozalekcyjnym. Zajęcia na temat filmu mogą być prowadzone przez nauczycieli np. w ramach szkolnych kół zainteresowań czy szkolnych DKF-ów - poinformowała szefowa PISF. Te zajęcia mogą prowadzić nauczyciele różnych przedmiotów: języka polskiego, wiedzy o sztuce, historii czy wychowania obywatelskiego.

Filmoteka Szkolna jest przedsięwzięciem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej realizowanym we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy wsparciu TVP SA, studiów i wytwórni państwowych, oraz prywatnych producentów filmowych. Projekt Filmoteka Szkolna jest rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Więcej o projekcie: www.filmotekaszkolna.pl