PORTAL MIASTA GDAŃSKA

EC Wybrzeże S.A. wspierają najbardziej potrzebujących klientów

EC Wybrzeże S.A. wspierają najbardziej potrzebujących klientów
EC Wybrzeże S.A. wspierają najbardziej potrzebujących klientów
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

x

EC Wybrzeże S.A. wspierają najbardziej potrzebujących klientów. Program pomocy kierowany jest do organizacji pozarządowych, których misją jest niesienie pomocy osobom najbardziej potrzebującym  na terenie Gdańska. Wsparcie przekazane zostanie wybranym organizacjom pozarządowym  z przeznaczeniem na pokrycie rachunków za  ogrzewanie ciepłem  produkowanym przez EC Wybrzeże S.A. Termin składania wniosków dla organizacji pozarządowych spełniających kryteria zawarte w regulaminie upływa 15 kwietnia 2009 roku. Pełen tekst regulaminu programu (w formacie PDF) oraz wniosek (w programie PDF)do pobrania na stronie www.ecwybrzeze.pl