PORTAL MIASTA GDAŃSKA

?Dni Dobrych Nawyków? w Trójmieście

?Dni Dobrych Nawyków? w Trójmieście
?Dni Dobrych Nawyków? w Trójmieście
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

logo

W dniach 8,9 oraz 11 maja 2009 r. w Trójmieście odbywać się będą ?Dni Dobrych Nawyków? ? obejmujące bezpłatne konsultacje lekarzy internistów, kardiologów, gastrologów, urologów oraz reumatologów. To odpowiedź na wyniki badania opinii publicznej pokazujące, że 39% Pomorzan decyduje się na wizytę u lekarza dopiero w chwili, gdy leczenie ?na własną rękę? nie przynosi pożądanych efektów.

Badanie opinii publicznej ?Polacy o nawykach zdrowotnych? zostało przeprowadzone w dniach 20 ? 24 listopada 2008 r. przez ośrodek badawczy TNS OBOP, na ogólnopolskiej, reprezentatywnej, wybranej losowo próbie 1005 mieszkańców Polski, w wieku 15 i więcej lat. Badanie zrealizowano na zlecenie firmy Zentiva, organizatora programu na rzecz zmiany złych nawyków polskiego społeczeństwa ?Zentiva ? zmieniamy przyzwyczajenia?.

Warszawa, maj 2009. Mieszkańcy Trójmiasta już po raz drugi będą mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji medycznych. Marcowa edycja programu w Gdańsku cieszyła się ogromnym zainteresowaniem ? w spotkaniach udział wzięło ponad 300 pacjentów. ?Dni Dobrych Nawyków? mają zachęcić do kontaktu ze specjalistami i regularnego wykonywania badań profilaktycznych.

?Dni Dobrych Nawyków? to ogólnopolska akcja zainicjowana w ramach programu edukacyjno-informacyjnego ?Zentiva ? zmieniamy przyzwyczajenia?. Bezpłatne konsultacje organizowane będą już po raz piętnasty. W spotkaniach z lekarzami specjalistami, organizowanych od początku 2009 r. w całym kraju wzięło do tej pory udział ponad 4 tysiące pacjentów.

W ramach ?Dni Dobrych Nawyków? zapraszamy:

Na bezpłatne konsultacje kardiologiczne, podczas których zostanie wykonane badanie EKG oraz pomiar stężenia cholesterolu we krwi:

  • 8 maja do NZOZ Stogi przy ul. Stryjewskiego 29 w Gdańsku. Zapisy bezpośrednio w przychodni lub pod numerem telefonu (0-58) 304-22-60.
  • 8 i 9 maja do NZOZ Centrum Medyczne Sopmed przy ul. Chrobrego 6/8 w Sopocie. Zapisy bezpośrednio w przychodni lub pod numerem telefonu 0-512-635-586.

Na bezpłatne konsultacje gastrologiczne zapraszamy 8 i 9 maja do:

  • NZOZ Stogi przy ul. Stryjewskiego 29 w Gdańsku. Zapisy bezpośrednio w przychodni lub pod numerem telefonu (0-58) 304-22-60.
  • NZOZ Eter-Med. przy ul. Jaskółczej 7/15 w Gdańsku. Zapisy bezpośrednio w przychodni lub pod numerem telefonu (0-58) 305-80-80.
  • NZOZ Świętego Ojca Pio przy ul. Burzyńskiego 1 w Gdańsku. Zapisy bezpośrednio w przychodni lub pod numerem telefonu (0-58) 769-38-88, (0-58) 769-38-66 lub 0-512-418-504.

Dodatkowo zapraszamy w Gdańsku:

  • na konsultacje w zakresie otyłości (11 maja) do przychodni MEDI-ART przy ul. Kaletniczej 3/7 Zapisy pod numerem telefonu 0-880-062-546.
  • na konsultacje lekarza urologa (8 maja) do NZOZ REMED + LECTUS przy ul. Wałowej 27. Zapisy bezpośrednio w przychodni lub pod numerem telefonu (0-58) 301-21-70 wew. 37.
  • na konsultacje lekarza reumatologa w zakresie osteoporozy (8 i 9 maja) do NZOZ Świętego Ojca Pio przy ul. Burzyńskiego 1. Zapisy bezpośrednio w przychodni lub pod numerem telefonu (0-58) 769-38-88, (0-58) 769-38-66 lub 0-512-418-504.

Podczas ?Dni Dobrych Nawyków? pacjenci będę mieli możliwość bezpośredniego kontaktu ze specjalistą i uzyskania odpowiedzi na swoje pytania. Uczestnicy spotkań otrzymają bezpłatne materiały edukacyjno-informacyjne, pokazujące jak walczyć ze złymi nawykami i na co dzień troszczyć się o zdrowie.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej programu www.zmieniamyprzyzwyczajenia.pl.

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące zakresu konsultacji można uzyskać pisząc na adres mailowy zmieniamyprzyzwyczajenia@zmieniamyprzyzwyczajenia.pl.


Program na rzecz zmiany złych nawyków polskiego społeczeństwa ?Zentiva ? zmieniamy przyzwyczajenia? jest ogólnopolskim projektem edukacyjnym. Program realizuje misję firmy, której elementem jest podnoszenie jakości ludzkiego życia. Program buduje całościowe spojrzenie na pacjenta, zachęca do zmiany stereotypów i złych nawyków zdrowotnych, uczy pacjentów mówić kompleksowo o swoich problemach.

Radę Ekspertów tworzą wybitne autorytety naukowe:

Prof. dr hab. n. med. Barbara Zahorska-Markiewicz ? ekspert w zakresie chorób metabolicznych, specjalista w zakresie chorób wewnętrznych oraz zdrowia publicznego.Pani Profesor jest Prezesem Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, członkiem grupy OMTF i specjalistą SCOPE Europejskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością (EASO) oraz Kierownikiem Poradni Leczenia Chorób Metabolicznych ?WAGA? w Katowicach.

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Celiński ? ekspert w zakresie chorób górnego odcinka przewodu pokarmowego, gastroenterolog. Pan Profesor pracuje w Katedrze i Klinice Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, jest członkiem Zarządu Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego.

Prof. dr hab. n. med. Sławomir Dutkiewicz ? ekspert w zakresie chorób układu moczowego, chirurg urolog.
Pan Profesor jest członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego [AUA], Polskiego Towarzystwa Urologicznego [PTU], Międzynarodowego Towarzystwa Urologicznego [SIU, Societe Internationale D?Urologie], Polsko ? Francuskiego Towarzystwa Angiologicznego oraz wiceprzewodniczącym Sekcji Urologów Wojskowych PTU. Pan Profesor jest również członkiem Rady Wydziału Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kierownikiem Zakładu Profilaktyki i Epidemiologii Onkologicznej Instytutu Zdrowia Publicznego oraz przewodniczącym Rady Naukowej czasopisma ?Lek w Polsce?.

Prof. dr hab. n. med. Janusz E. Badurski ? ekspert w zakresie osteoporozy, specjalista chorób wewnętrznych, osteoartrolog.
Pan Profesor jest Dyrektorem Centrum Osteoporozy i Chorób Kostno-Stawowych w Białymstoku i Prezesem Polskiej Fundacji Osteoporozy, członkiem towarzystw krajowych i zagranicznych ukierunkowanych na choroby metaboliczne kości i stawów. Jest autorem i współautorem ponad 250 prac naukowych i czterech monografii głównie poświęconych osteoporozie, chorobie zwyrodnieniowej stawów, klinice bólu, metabolizmowi chrząstki stawowej i kości oraz chorobom reumatycznym.

Doc. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki ? ekspert w zakresie chorób układu krążenia, kardiolog.
Pan Docent jest Kierownikiem Oddziału Diagnostyki Jednodniowej Instytutu Kardiologii w Warszawie, jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Kardiologii w Warszawie oraz wiceprzewodniczącym Sekcji Wad Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.