PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji ?Budowa budynku Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku?

Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji ?Budowa budynku Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku?
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Na podstawie art. 19 i 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.)

Prezydent Miasta Gdańska
ZAWIADAMIA:

  1. o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych: wniosku Pana Antoniego Taraszkiewicza działającego z upoważnienia Gminy Miasta Gdańsk o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: ?Budowa budynku Europejskiego  Centrum Solidarności w Gdańsku wraz z parkingiem podziemnym dla 360 samochodów osobowych, odcinkiem drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej, siecią wodociągową, siecią kanalizacji sanitarnej oraz siecią kanalizacji deszczowej?,
  2. o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie: ?Raportu o oddziaływaniu
    na środowisko w/w przedsięwzięcia?.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią raportu w Wydziale Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku w pokoju nr 100B w budynku przy ul. 3-go Maja 9 w godzinach pracy urzędu.

Wnioski i uwagi w sprawie inwestycji, co, do której toczy się postępowanie, można składać do Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk lub kierować na adres internetowy: wosr@gdansk.gda.pl, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia.