PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Decyzja w sprawie zryczałtowanego dodatku energetycznego nie podlega opłacie skarbowej

Decyzja w sprawie zryczałtowanego dodatku energetycznego nie podlega opłacie skarbowej
Decyzja w sprawie zryczałtowanego dodatku energetycznego nie podlega opłacie skarbowej
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Przypominamy, że od 23.02 2014 weszło w życie rozporządzenie ministra finansów z dnia 13 lutego 2014 r. (Dz.U. z dnia 19 lutego 2014 r. poz. 224), na mocy którego nie będzie się pobierać opłaty skarbowej od decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego.

Zgodnie z rozporządzeniem, zaniechanie poboru opłaty ma zastosowanie do wszystkich decyzji wydawanych na wnioski złożone od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 r. Osoby, które już zapłaciły opłatę skarbową od decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego, otrzymają jej zwrot, pod warunkiem że wystąpią o jej zwrot.

Link do formularza o zwrot opłaty skarbowej https://www.gdansk.pl/bip/e-urzad?m=procedury&procedura=266

Na wniosku powinien zostać wyszczególniony nr PESEL oraz numer telefonu.

Dział Pomocy Mieszkaniowej MOPR w Gdańsku odrębnym pismem poinformuje świadczeniobiorców dodatku energetycznego o możliwości wnioskowania o zwrot poniesionych opłat skarbowych w drodze zgodnej z ustaleniami Ośrodka z Działem Finansowym Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Więcej: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty