PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Darmowe szkolenia dla kobiet powyżej 45 roku życia

Darmowe szkolenia dla kobiet powyżej 45 roku życia
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Czy wiesz, że na rynku pracy ponad 65 % ogółu bezrobotnych stanowią kobiety?
Wszystkie panie, które zdecydują się podnieść lub rozwinąć swoje kwalifikacje zawodowe mogą skorzystać z programów dofinansowanych przez Europejski Fundusz Socjalny.

Ze szkolenia obejmującego m.in. obsługę programów informatycznych oraz rozwój umiejętności interpersonalnych skorzystać może, w jednej edycji, 20 osób. Zapewniony jest zwrot kosztów dojazdu, wyżywienie, materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia. Do udziału w projekcie kwalifikuje się osoba powyżej 45 lat, bez wyższego wykształcenia, pracująca na umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną na terenie województwa pomorskiego.

Zajęcia odbywać się będą w Gdańsku, w godzinach popołudniowych dwa razy w tygodniu (wtorki i czwartki) po 2 godziny lekcyjne. Kurs potrwa od września 2008 do lutego 2009. 48 godzin dotyczyć będzie praktycznej obsługi komputera i Internetu, a 44 godziny - zarządzania czasem, technik prezentacji i negocjacji.

O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
Więcej informacji na stronie internetowej www.teb.pl oraz pod nr tel. (061) 885 3434.