PORTAL MIASTA GDAŃSKA

CZERWCOWA SESJA RADY MIASTA GDAŃSKA

CZERWCOWA SESJA RADY MIASTA GDAŃSKA
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Zamiany w budżecie miasta na rok 2008, zmiany stawek opłat za parkowanie pojazdów w strefach płatnego parkowania oraz nowe plany zagospodarowania przestrzennego – to główna tematyka nad którą debatowali gdańscy rajcy.

Zmiany w budżecie miasta Gdańska na rok 2008
Radni debatowali nad zmianami w budżecie na rok 2008, zmniejszając refundację środków na projekt pt. Budowa Trasy W-Z w Gdańsku, odcinek Jabłoniowa-Kartuska. Zmniejszenie wynika z weryfikacji dochodów zaplanowanych w budżecie na rok 2008 i faktycznym wykonaniem pożyczki na prefinansowanie tego projektu. Zwiększono plan wydatków m.in. na takie inwestycje jak: zakup dwóch „Autochodzików” – pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej dla poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, utrzymanie placówek oświatowych, czy opracowanie pełnej dokumentacji technicznej dla nowego obiektu Komisariatu Policji na terenie dzielnicy Gdańsk-Osowa. Po opracowaniu dokumentacji technicznej budowa nowej siedziby komisariatu będzie realizowana w latach 2009-2010 ze środków Policji oraz przy udziale finansowym miasta Gdańska.

Nowe plany zagospodarowania przestrzennego
Uchwalono 11 kolejnych miejscowy planów zagospodarowania przestrzennego:

 • Wyspa Spichrzów - rejon ulicy Spichrzowej i ulicy Żytniej
 • Klukowo – rejon ulic Słowackiego i Spadochroniarzy
 • Kokoszki Mieszkaniowe – Kartuska 477
 • Barniewice – pomiędzy ulicami Meteorytową i Nowym Światem
 • Barniewice – odcinek ulicy tzw. Nowy Świat
 • Oliwa Górna – rejon ul. Świerkowej
 • Rejon „Drogi Czerwonej” – na odcinku od drogi „Nowej Abrahama” do drogi „Nowej Spacerowej”
 • Wrzeszcz – rejon Alei Zwycięstwa i ulicy Towarowej
 • Górki Zachodnie – rejon ulic Łowickiej i Przełom
 • Oliwa Górna – rejon ul. Zajęczej II
 • Strefa rurociągów we wschodniej części Wyspy Stogi

Nowe zasady taryfowe za przejazdy komunikacją miejską
Obserwując wzrost zainteresowania biletami okresowymi po ostatniej obniżce cen, zdecydowano kontynuować działania podjęte pod koniec 2007 roku tak, aby komunikacja miejska stała się dla mieszkańców Gdańska jeszcze bardziej atrakcyjna. Obniżce ulegają ceny biletów okresowych miesięcznych i 30-dniowych ważnych we wszystkie dni tygodnia. Cena biletu sieciowego zostaje obniżona ze 110 zł do 98 zł za bilet pełnopłatny oraz z 55 zł do 49 zł za bilet ulgowy. To wymusza konieczność zlikwidowania przedziału taryfowego na przejazdy powyżej 20 przystanków – ponieważ staną się one nieatrakcyjne w porównaniu z nową ceną biletu sieciowego, dającego możliwość nieograniczonego podróżowania po mieście różnymi środkami komunikacji miejskiej.
Jednocześnie, ze względu na zwiększenie dostępności zakupu biletów jednorazowych przez pasażerów, wprowadzono możliwość zakupu tych biletów za pomocą telefonu komórkowego. Momentem skasowania tak zakupionego biletu jednorazowego będzie potwierdzenie zakupu przez system.

Jak powiedział Jerzy Zgliczyński, dyrektor Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku - do końca 2008 r. z ruchu wycofane zostaną wszystkie autobusy Jelcz i Ikarus. Będziemy mieli najlepszą komunikację w Europie. Obecnie będziemy inwestować we flotę tramwajową. Spółka do końca 2011 r. wycofa z ruchu wszystkie tramwaje Konstal 105Na – dodał.

Zmiany taryfowe będą obowiązywały od 1 października 2008 r.
Nowe stawki opłat za parkowanie pojazdów Zwiększono opłaty za parkowanie pojazdów w strefach płatnego parkowania: pierwsza godzina parkowania – 3,00 zł, druga godzina parkowania – 3,60 zł , trzecia godzina parkowania – 4,30 zł , czwarta i następna godzina – 3,00 zł.
Zlikwidowano stawkę opłaty minimalnej (oparkowanie na czas do 15 minut), umożliwiając tym samym parkowanie na czas krótszy. W takim przypadku rozliczenie za czas parkowania odbywa się przy uwzględnieniu najniższego nominału monet przyjmowanych przez urządzenie (najniższy nominał monet – 10 gr. ).
Zmiany zaczną obowiązywać od 20 października 2008 r.

Arleta Żuk