PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Bogusławskiego wyłączona z ruchu

Bogusławskiego wyłączona z ruchu
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

W związku z pracami dotyczącymi budowy w Gdańsku Teatru Elżbietańskiego Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku informuje, że z dniem 8.11.2008 wyłączona z ruchu zostanie ulica Bogusławskiego na odcinku od ul. Podwale Przedmiejskie do rejonu skrzyżowania z ul. Ogarną.

Na terenie zajmowanym przez jezdnię ww. ulicy zostaną przeprowadzone badania archeologiczne. Następnie miejsce to zostanie przeznaczone pod budowę gmachu teatru, zaś ulica Bogusławskiego zostanie wytyczona w nowym śladzie, zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, od ulicy Zbytki do ul. Ogarnej wzdłuż istniejącej historycznej pierzei ulicy Za Murami.

Dojazd do pozostałego fragmentu ul. Bogusławskiego odbywać się będzie ulicami Podwale Przedmiejskie i Okopowa.

Zamykany obecnie odcinek ulicy Bogusławskiego powstał w latach siedemdziesiątych, jako tymczasowy objazd dla budowanego w ówczesnym czasie węzła ulic Okopowa-Podwale Przedmiejskie.

Michał Piotrowski
Biuro Prasowe