PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Bieg z okazji Święta Niepodległości

Bieg z okazji Święta Niepodległości
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku
Urząd Miasta w Gdańsku
oraz
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

zapraszają  na bieg z okazji Święta Niepodległości.

 

Bieg odbędzie się 7 listopada 2008 roku na terenie obiektu sportowego przy ul. Zielonogórskiej  4 w Gdańsku Chełmie.

Początek imprezy o godz. 1100. 

 Zasady uczestnictwa:

  •  sędziowanie wg przepisów PZLA.
  • w zawodach mogą wziąć udział uczniowie Gdańskich Szkół (Podstawowych i Gimnazjalnych) nie mający przeciwwskazań lekarskich, potwierdzone
    przez jedną z następujących osób: dyrektora szkoły, nauczyciela szkoły, rodzica, opiekuna prawnego, lekarza szkolnego lub pielęgniarkę.
  • zawodnicy szkół podstawowych, gimnazjalnych zgłaszają się z aktualną legitymacją szkolną lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość, który powinni okazać na żądanie sędziów i organizatora.
  • zgłoszenia uczniów potwierdzone przez w/w osoby jest warunkiem uczestnictwa i należy składać w dniu zawodów od godz.9:00 do 10:30 można też przesłać mailem (sport@mosir.gda.pl) do dnia 5 listopada br.
  • w  dniu zawodów zobowiązuje się nauczycieli i trenerów do potwierdzenia uczestnictwa w zawodach i odebrania kart startowych. Karty startowe należy rozdać uczniom biorącym udział w biegu i je odpowiednio wypełnić drukowanymi literami
  • uczeń może uczestniczyć tylko w jednym biegu. 

Bieg zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach: 

 

lp. Kategoria Rocznik Dystans (m) Godzina startu
1
2
3
4
5
6

Dziewczęta
Chłopcy
Dziewczęta
Chłopcy
Dziewczęta
Chłopcy

1999 i młodsze
1999 i młodszi
1996 ? 1998
1996 ? 1998
1993 - 1995
1993 - 1995

ok. 800
ok. 800
ok. 1000
ok. 1000
ok. 1200
ok. 1200
ok. 11.00
ok. 11.15
ok. 11.30
ok. 11.45
ok. 12.00
ok. 12.15
 

Nagrody:

Uczestnicy zajmujący trzy pierwsze miejsca we wszystkich kategoriach otrzymają pamiątkowe medale i nagrody.
Nagroda specjalna dla trzech najliczniej reprezentowanych szkół w postaci sprzętu komputerowego !
Nagroda dodatkowa dla szkoły najliczniej reprezentowanej w zawodach w postaci sprzętu komputerowego!

Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa i przyznawania nagród w regulaminie:

Oświadczenia (173.51 KB)