PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Bezpłatne szkolenia w ramach projektu "ROLNIK W NOWEJ ROLI"

Bezpłatne szkolenia w ramach projektu "ROLNIK W NOWEJ ROLI"
Bezpłatne szkolenia w ramach projektu "ROLNIK W NOWEJ ROLI"
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

TERRA Szkolenia i Doradztwo zaprasza na
BEZPŁATNE SZKOLENIA
DLA KOBIET ZAMIESZKUJĄCYCH NA TERYTORIUM WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
W RAMACH PROJEKTU
"ROLNIK W NOWEJ ROLI"

WND-POKL.08.01.02-22-061/11

Szkolenia obejmują:

1) Kursy zawodowe (do wyboru) - 120 h:

 • Przedstawiciel handlowy
 • Pracownik biurowy
 • Opiekunka osób starszcyh

2) Szkolenie językowe ( język angielski) - 80 h.

3) Doradztwo zawodowe - 10 h.

W ramach zajęć zapewniamy:

 • catering
 • materiały szkoleniowe
 • profesjonalna kadrę wykładowców
 • zaświadczenia o ukończeniu kursu

Do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy kobiety:

 • z wykształceniem maksymalnie średnim
 • ubezpieczone w KRUS ( będące rolnikami lub domownikami rolników)
 • zamieszkałe w rozumieniu KC na terytorium województwa pomorskiego
 • zamieszkałe w gminach wiejskich, miejsko - wiejskich lub w miastach do 25 tys. mieszkańców
 • zamierzające z własnej inicjatywy podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą