PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Bezpieczny stadion i darmowy hotspot

Bezpieczny stadion i darmowy hotspot
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku zakończył już realizację kolejnego etapu modernizacji stadionu miejskiego przy Traugutta 29
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku zakończył już realizację kolejnego etapu modernizacji stadion
miejskiego przy TRaugutta 29 - zainstalowaliśmy sytemy monitoringu wizyjnego i dzwiękowego oraz kontroli
dostępu do obiektu. Do dyspozycji kibiców Lechii Gdańsk i wszystkich gości jest także bezprzewodowy
dostęp do internetu, tzw hotspot.


Warto zaznaczyć, że jest to kolejna duża inwestycja, realizowana
samodzielnieprzez gdański MOSiR,wykonana w założonym terminie.
Na wykonane prace udzielona została pięcioletnia gwarancja.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł: 2.307.130,33 zł netto 

Głównym elementem najnowszej inwestycji jest system 35 kamer, w tym 13
szybkoobrotowych,służących do identyfikacji uczestników imprezy, 
wchodzących na stadion.Monitoringiem został objęty cały obiekt - począwszy
od kas, poprzez wszystkie ciągi komunikacyjne,bramki wejściowe,
na trybunach kończąc.

System elektronicznej wejścia zapewni możliwość odczytu biletów 
rozprowadzanych przez OSP Lechia Gdańsk.Będzie pozwalał również na
weryfikacjęprawa wejścia na mecz danej osoby. Dane odczytane z biletów 
przez czytniki z 26 bramek kołowortowych będą rejestrowane, aby umożliwić
powiązanie obrazu wideo z danymi osobowymi kibica. Zarejestrują również
próby wejścia na stadion osób z orzeczonym zakazem stadionowym.

Nowoczesny system nagłośnienia trybun to 33 głośniki szerokopasmowe o
łącznej mocy 6600 W. Dzięki temu żaden z widzów nie przegapi  komunikatów
przekazywanych przez organizatora wydarzenia i z pewnością usłyszy
informację o bramce dla Lechii Gdańsk. Wzdłuż ciągów komunikacyjnych
stadionu zamontowano dalszych 55 głośników.

Cały teren obiektu - od korony stadionu z widownią, poprzez kompleks 
kortów tenisowych, budynek administracyjno-biurowy z hotelem na I piętrze, oraz
budynek ochrony zostały objęte systemem sieci bezprzewodowej z  darmowym
dostępem do internetu.

System uruchomiony na stadionie miejskim MOSiR przy Traugutta 29 to:
identyfikacja uczestników imprezy masowej, głównie meczów;kontrola
zachowaniauczestników w trakcie trwania imprezy; możliwie szybkalokalizacja i
rozpoznanie zachowań chuligańskich lub przestępczych;wspomaganie
działania służb ochrony, poprzez skierowanie ich w razie potrzeby do
odpowiednich sektorów i koordynację ich działań; możliwość powiązania
uczestników zagrażających bezpieczeństwu imprezy z wcześniej
zarejestrowaną kartoteką, już w trakcie podejmowania interwencji, możliwość zatrzymania chuliganów i przekaza
- nia ich policji, razem z odpowiednim materiałem dowodowym video.

System będzie obsługiwany z nowego "Centrum Nadzoru", którego wnętrze jest klimatyzowane i dostosowane do
pracy obsługi monitoringu przez 24h, co umożliwi całodobową ochronę obiektu.

Prace nad tym etapem inwestycji rozpoczęły się 23 czerwca, a ich koniec nastąpił 10 października. Od 17
października rozpoczyna się odbiór techniczny i test całego systemu.

Wcześniejsze inwestycje, które pozwoliły OSP Lechia Gdańsk na uzyskanie licencji PZPN dla rozgrywek
ekstraklasy,to m.in.: system podgrzewania boiska, oświetlenie stadionu (standard TVHD), montaż krzesełek,
remont szatni i wiele innych prac podnoszących standard całego obiektu przy Traugutta 29. Wykonane zostało
również nowe wygrodzenie strefy VIP i zmieniona organizacja wejścia na trybunę.

Od dziś możemy mówić, że 80-letni stadion miejski MOSiR, na którym swoje mecze rozgrywa Lechia Gdańsk jest
jednym z najbezpieczniejszych w Polsce, wyposażonym w nowoczesne i technologicznie zaawansowane
rozwiązania. Na pewno jedynym, który spełni wymogi stawiane obiektom sportowym do organizacji imprez
masowych. Mamy tu na myśli monitoring wizyjny, a także dźwiękowy, którym nie dysponuje żaden inny stadion w
Polsce. Ponadto nowoczesny system kontroli dostępu, połączony z odpowiednim zabezpieczeniem obiektu daje
gwarancję, że nikt niepożądany nie weźmie udziału w meczu Lechii Gdańsk.

Realizacji podjęły czterech firm. Wiadomo, że tak szeroki zakres prac wymaga dużej wiedzy, potencjału i zarazem
wąskiej specjalizacji. Wymagania, jakie postawiliśmy były bardzo precyzyjne i zakładałynowoczesne rozwiązania.
Na naszym krajowym rynku nie ma firmy, która mogłaby samodzielnie sprostać takim zadaniom, stąd
konieczność połączenia sił następujących firm: Sprint Sp. z o.o. z Gdańska - LiderKonsorcjum - monitoring wizyjny
sieci dla wszystkich systemów, oraz hotspot, Gastop Sp. z o.o. z Zabierzowa - bramofurty, Ambient System
Sp. z o.o. z Gdańska - nagłośnienie, Sportdata Sp. z o.o. z Gdańska - kontrola dostępu.

Rozwiązania zastosowane na naszym stadionie to elementy, najnowocześniejsze z dostępnych na rynku,
np. nagłośnienie jest zasilane przez wzmacniacze i elektronikę firmy TOA tej samej, której rozwiązania znalazły się
na stadionie olimpijskim "Ptasie Gniazdo" w Pekinie. System monitoringu oparty został na kamerach z 26-krotnym
powiększeniem i monitorach firmy Bosch. Dzięki temu jakość obrazu jest doskonała.  Stanowisko dowodzenia,
z trzema rejestratorami o pojemności po 500 GB każdy, dwoma stanowiskami obsługi monitoringu wyposażonymi
w 9 monitorów, umożliwi w razie potrzeb szybką obróbkę materiału dowodowego dla policji. Bramofurty pozwalają
na kontrolowane wejście ok. 10 tys. osób/godz., co usprawni wejście na stadion. Wykonane w ramach tej
inwestycji wyjścia ewakuacyjne umożliwiają opuszczenie trybun przez ok. 12.500 osób w wymaganym czasie
8 minut co zdecydowanie podnosi bezpieczeństwo i pozwala również na zwiększenie ilości kibiców.

Z darmowego internetu skorzystają wszyscy posiadacze urządzeń umożliwiających bezprzewodową łączność z
internetem. Na pewno dostęp do sieci będą miały notebooki, PDA, telefony z funkcją dostępu do WLAN.  Hotspot
obejmuje cały teren obiektu. To jeszcze nie wszystko, co nas czeka w związku z unowocześnianiem obiektu.
Na 2009 rok zaplanowaliśmy przejęcie od Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska budowy boiska treningowego.
Zamierzamy ją ukończyć w I połowie 2009 roku. Odnowimy także elewację trybuny krytej. Zmodernizowana
zostanie nowa droga dojazdowa od strony kortów. Przewidzieliśmy także remont szatni gości. Czeka nas również
remont tunelu pod trybuną tzw. prostą i montaż 4000 nowych krzesełek z oparciami spełniającymi
wymagania FIFA.