PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Ankieter zapyta gdańszczan o sytuację życiową ? ruszają badania ?Ekskluzji II?

Ankieter zapyta gdańszczan o sytuację życiową ? ruszają badania ?Ekskluzji II?
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

 

Grafika - rynek pracy 2013.02.19
Gospodarka - dane zbiorcze za lata 2000-2013


97 tysięcy zł dofinansowania otrzymał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku z Unii Europejskiej, na przeprowadzenie projektu badawczego  ?Ekskluzja II?.

Jego celem jest zdiagnozowanie skali występowania zjawiska wykluczenia społecznego i ubóstwa oraz ocena zapotrzebowania na świadczenia pomocy społecznej w Gdańsku. W ramach realizacji projektu między innymi  przeprowadzone zostanie badanie socjologiczne ? ankietowe wśród grupy 1500 gdańszczan (osoby z różnych grup społecznych, w tym także podopieczni MOPS),  którego wyniki pozwolą określić procentowo skalę ubóstwa w Gdańsku w oparciu np. o kryterium dochodowe czy minimum socjalne. Dzięki ?Ekskluzji? uda się ustalić mierzalnie rzeczywistą sytuację gospodarstw domowych
i ich członków, w tym osób bezrobotnych, niepełnosprawnych i uzależnionych oraz zakres potrzebnej pomocy, która pozwoli przeciwdziałać niepożądanym zjawiskom. Badanie przeprowadzi na zlecenie MOPS Pracownia Realizacji Badań Socjologicznych Uniwersytetu Gdańskiego. W ramach projektu zorganizujemy także m.in. panele dyskusyjne dla mieszkańców i specjalistów zajmujących się szeroko rozumianą pomocą społeczną.
Dodajmy, że na przestrzeni kilku lat to druga edycja Ekskluzji. Dzięki jej wynikom udaje się nie tylko na bieżąco diagnozować  rzeczywistą sytuację m.in. ekonomiczną, życiową i społeczną gdańszczan, ale także podejmować racjonalne i efektywne działania przeciwdziałające niepożądanym zjawiskom np. bezrobociu, uzależnieniu od alkoholu i narkotyków, przemocy w rodzinie itd. Wprowadzać projekty i programy naprawcze dla konkretnych, zagrożonych grup społecznych.  Wyniki badań Ekskluzji II otrzymają m.in. specjaliści instytucji obszaru pomocy społecznej, miejskich. Realizacja projektu potrwa do końca listopada br.