PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Alimenty ? nowe zasady!

Alimenty ? nowe zasady!
Alimenty ? nowe zasady!
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

W związku z wejściem w życie z dniem 1 października 2008 roku ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów informujemy, że w nowym okresie zasiłkowym 2008/2009 nastąpią zmiany dotyczące realizacji wypłaty świadczeń należnych z tytułu zasądzonych alimentów (Ustawa z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - Dz.U. Nr 192 z dnia 19.10.2007r poz. 1378). Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Wnioski o przyznanie świadczeń, dotyczące nowego okresu zasiłkowego, wraz z zaświadczeniem o bezskutecznej egzekucji (za okres ostatnich dwóch miesięcy) należy składać bezpośrednio do organu realizującego, a nie jak dotąd za pośrednictwem komornika. Wnioski wraz z kompletem dokumentów przyjmowane będą od 1 sierpnia 2008 r. w siedzibie Wydziału Świadczeń Rodzinnych MOPS przy ul. Powstańców Warszawskich 25 (sala przyjmowania wniosków znajduje się na parterze budynku - wejście główne).

Dodajmy, że prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego mają dzieci wychowujące się w rodzinach, w których dochód na osobę nie przekracza 725 złotych netto. Maksymalna kwota, jaką można uzyskać na dziecko to 500 złotych.

O nowych zasadach dotyczących wypłaty alimentów czytaj na stronie: www.mops.gda.pl, w zakładce: świadczenia rodzinne/alimenty. W zakładce dostępne są także wzory druków, niezbędnych do ubiegania się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego.