PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Aktywna młodzież na Pomorzu

Aktywna młodzież na Pomorzu
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Z udziałem posła Arkadiusza Rybickiego, marszałka województwa pomorskiego Jana Kozłowskiego i Ewy Kamińskiej - zastępcy prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej, odbyło się w Gdańsku 2 lipca seminarium pn. "Młodzi w Akcji". Organizatorem spotkania, w którym uczestniczyło kilkudziesięciu przedstawicieli pomorskiej młodzieży, było Stowarzyszenie MORENA z Gdańska.

Celem seminarium było wzmocnienie uczestnictwa młodzieży w życiu swojej społeczności oraz w tworzeniu polityki młodzieżowej. Podczas spotkania młodzi ludzie wymieniali się doświadczeniami zdobytymi podczas kilkunastu spotkań lokalnych z przedstawicielami władz samorządowych oraz podczas cyklu warsztatów podnoszących umiejętności i aktywność obywatelską.

Pomorskie przedsięwzięcie jest pierwszym tego typu w Polsce. Projekt jest współfinansowany z Programu UE "Młodzież w Działaniu", którego jednym z podstawowych celów jest wsparcie czynnego uczestnictwa młodzieży w tworzeniu polityki młodzieżowej.

- Nie ukrywam, że jestem bardzo zadowolony, że to właśnie na Pomorzu zrealizowaliśmy pierwszy tego typu projekt w Polsce - powiedział Adam Niemkiewicz, prezes Stowarzyszenia MORENA. - Mamy tutaj bardzo aktywną młodzież, której po prostu potrzeba jednej rzeczy - impulsu, by działać.

Podczas tych spotkań młodzież miała okazję nawiązać dialog z przedstawicielami lokalnych władz samorządowych, poznać najważniejsze problemy poszczególnych samorządów i sposoby na ich rozstrzygnięcie.

- Cieszę się, że to właśnie inicjatywy Was - młodych ludzi - pozwalają spojrzeć spokojnie w przyszłość. Widzę w Was pasję, dzięki której patrzycie na świat poważnie oraz podejmujecie wyzwania i chcecie zmieniać świat wokół nas - mówił marszałek Jan Kozłowski.

- Konieczna jest możliwość dyskusji młodych o sobie i własnych działaniach. To nie dorośli mają kreować ich życie i aktywność - mówiła wiceprezydent Gdańska Ewa Kamińska. - Takie spotkania są okazją, aby młodzi ludzie podzielili się opiniami i przygotowali do tego, jak i w którym kierunku chcą rozwijać siebie i swoją społeczność.

Pomorskie rekomendacje zostaną przedstawione podczas spotkania krajowego, które odbędzie się w październiku br. w Warszawie. Wtedy wówczas młodzież z całego kraju przedstawi rekomendacje listy spraw, propozycji młodzieżowych, które pozwolą im wzmocnić dialog z przedstawicielami władz lokalnych, regionalnych i krajowych.

Małgorzata Pisarewicz
Urząd Marszałkowski