PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Akademia PARP - Ekobiznes dla MŚP

Akademia PARP - Ekobiznes dla MŚP
Szkolenia Akademii PARP
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Z badań Eurobarometru z 2013 roku wynika, że 93 proc. małych i średnich firm w Unii Europejskiej podejmuje działania mające na celu wydajniejsze gospodarowanie surowcami. Czy polskie MŚP powinny bardziej zwracać uwagę na działania proekologiczne? Czy firma może odnosić realne korzyści z takich działań?

Eurobarometr podaje, że 67 proc. firm ogranicza ilości odpadów, tyle samo oszczędza energię, 59 proc. materiały, a 51 proc. oszczędnie gospodaruje wodą. Połowa przedsiębiorstw ponownie wykorzystuje też użyty raz materiał. Osiem na dziesięć przedsiębiorstw planuje w ciągu dwóch lat działania, które poprawią wydajność wykorzystania surowców.

Tylko 28 proc. firm kieruje się w swoich działaniach proekologicznych głównie troską o środowisko naturalne. Rosnące ceny energii i materiałów to najważniejszy motywator, który skłania europejskie przedsiębiorstwa do oszczędzania surowców.

Ekologiczne prowadzenie biznesu stawia przed przedsiębiorcami określone wymagania. Takie podejście to nie tylko presja cywilizacyjna, ale także konkretne zapisy w prawie. Wiele firm nadal nie wie, jak działać na rzecz ochrony środowiska, a jednocześnie zaoszczędzić. Według Eurobarometru 26 proc. przedsiębiorstw uważa, że jedną z barier, utrudniających wydajniejszą gospodarkę surowcami, są skomplikowane procedury prawne i administracyjne. Przedsiębiorcom, którzy chcą dowiedzieć się, jak obniżyć koszty związane z gospodarowaniem odpadami i zanieczyszczeniami, polecam szkolenie e-learning Akademii PARP „Ekologiczny biznes” – mówi Aneta Grzyb-Hejduk, ekspert ds. szkoleń Akademii PARP.

Bycie ekologicznym to bycie ekonomicznym. Działania ekologiczne mogą przynosić oszczędności. Przedsiębiorstwo segregujące odpady płaci mniej za ich wywóz. Ten kto emituje mniej zanieczyszczeń do środowiska, też zapłaci mniej. Dbałość o zmniejszenie emisji odpadów do środowiska obniża koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Obawy o koszty dostosowania do ekologicznego podejścia w małych firmach bywają przesadzone. – Koszty takie mogą być skutkiem błędów lub działań pozornie ekologicznych, które nie przynoszą efektów ani ekologicznych, ani ekonomicznych. Pozorna oszczędność cz y niesprawne urządzenia powodują, że wydatki rosną. Tymczasem prawdziwe rozwiązania proekologiczne mogą właśnie przynosić oszczędności – mówi Aneta Grzyb-Hejduk z Akademii PARP.

Jak prowadzić firmę i dbać o środowisko, aby uzyskać realne korzyści? W szkoleniu e-learning Akademii PARP „Ekologiczny biznes” przedsiębiorcy znajdą praktyczne rady, jak być ekologicznym, będąc jednocześnie ekonomicznym. To temat szczególnie ważny dla małych i średnich przedsiębiorstw, którym często wydaje się, że zachowania ekologiczne są poza ich zasięgiem.

Szkolenie Akademii PARP skierowane jest do firm, które chcą dowiedzieć się, jakie normy i regulacje środowiskowe je obowiązują. Przedsiębiorcy znajdą tu też odpowiedzi na pytania, jakie korzyści może przynieść proekologiczne prowadzenie przedsiębiorstwa, jak budować pozytywny wizerunek firmy i jak pozyskać fundusze na cele ekologiczne.

Akademia PARP oferuje 44 szkolenia e-learning i 25 szkoleń m-learning (dostępnych na smartfonach i tabletach) w sześciu zakresach tematycznych: finansowo-prawnym, zarządzanie strategiczne i operacyjne, umiejętności menedżerskie i osobiste, marketing i sprzedaż, oraz szkolenia dla szkoleniowców. „Ekologiczny biznes” można znaleźć na portalu www.akademiaparp.gov.pl w obszarze tematycznym z zakresu wiedzy ogólnej i otoczenia biznesu.

Wszyscy przedsiębiorcy i pracownicy sektora MSP oraz osoby planujące rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej mogą podjąć bezpłatną naukę. Wiedza zdobyta w szkoleniach e-learningowych potwierdzana jest certyfikatem. Projekt jest realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.