PORTAL MIASTA GDAŃSKA

75. rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego i Szarych Szeregów

75. rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego i Szarych Szeregów
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Prezydent Miasta Gdańska
Paweł Adamowicz,
Okręg Pomorski
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
oraz
Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych
Województwa Pomorskiego

mają zaszczyt zaprosić do udziału
w uroczystości z okazji obchodów

75. rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego 
i Szarych Szeregów

Uroczystość odbędzie się w sobotę, 27 września 2014 r., o godzinie 17.00 przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego na Targu Rakowym w Gdańsku

Msza św. w intencji twórców Polskiego Państwa Podziemnego 1939-1945 oraz kombatantów zostanie odprawiona w niedzielę, 28 września 2014 r., o godzinie 12:00 w Bazylice Mariackiej w Gdańsku.

Wszystkie organizacje kombatanckie zapraszamy na Mszę św. wraz ze sztandarami.

Program uroczystości:

  • godz. 16.45 - spotkanie przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego
  • godz. 17.00 - odegranie hymnu państwowego Rzeczypospolitej Polskiej przez Orkiestrę Reprezentacyjną Marynarki Wojennej
  • powitanie przybyłych osób i wystąpienie Prezesa Koła Gdańsk-Wrzeszcz Okręgu Pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej kmdr. w st. spocz. Romana Rakowskiego
  • wystąpienie Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki komunalnej Macieja Lisickiego
  • modlitwa – ks. Prałat kmdr dr Marian Próchniak, Kapelan Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ds. Duszpasterstwa Kombatantów i Weteranów
  • apel pamięci i salwa honorowa – Kompania Reprezentacyjna Marynarki Wojennej
  • złożenie wieńców i wiązanek kwiatów przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego (proszę o przygotowanie wizytówek)
  • odegranie pieśni patriotycznej przez Orkiestrę Reprezentacyjną Marynarki Wojennej
  • przejście pod pobliski pomnik Gdańskich Harcerzy i złożenie wiązanek kwiatów
  • zakończenie uroczystości

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 1998 r. w sprawie ustanowienia Dnia Polskiego Państwa Podziemnego

W dniu 27 września 1939 roku, w obliczu kapitulacji stolicy, powstała pierwsza konspiracyjna organizacja niepodległościowa - Służba Zwycięstwu Polski. To historyczne wydarzenie zapoczątkowało budowę Podziemnego Państwa Polskiego, fenomenu w dziejach - nie tylko - II wojny światowej. Obok pionu wojskowego - Armii Krajowej - i współpracujących z nią innych formacji Polski Walczącej, istotną rolę odegrał podziemny parlament - Rada Jedności Narodowej, a zwłaszcza rozległa, obejmująca cały obszar Rzeczypospolitej i obie okupacje, działalność Delegatury Rządu na Kraj. To ona stworzyła ogromny, nie mający odpowiednika nigdy i nigdzie aparat rzeczywiście Polskiego Państwa Podziemnego - od spraw wewnętrznych, poprzez tajną oświatę i kulturę, wymiar sprawiedliwości, aż po komórki przygotowujące akty legislacyjne dla przyszłego niepodległego państwa.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża szczególną wdzięczność i szacunek twórcom, ofiarnym działaczom podziemnych struktur Państwa Polskiego, a także tym wszystkim, którzy w wyjątkowo trudnych warunkach, z narażeniem własnego życia walczyli o niepodległość Ojczyzny.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pamiętając o ich poświęceniu, walce i umiłowaniu Ojczyzny, ustanawia dzień 27 września - Dniem Podziemnego Państwa Polskiego.

(-) Maciej Płażyński
Marszałek Sejmu RP

Organizator z ramienia Prezydenta Miasta Gdańska: Referat Inicjatyw i Konsultacji Społecznych, Wydział Rozwoju Społecznego UM w Gdańsku