PORTAL MIASTA GDAŃSKA

27 października 2009 roku o godzinie 14.00, odbędzie się w Muzeum Bursztynu, Oddziale Muzeum Historycznego Miasta Gdańska uroczyste wręczenie nagród laureatom pierwszej edycji konkursu ?Szkoła na Bursztynowym Szlaku?.

27 października 2009 roku o godzinie 14.00, odbędzie się w Muzeum Bursztynu, Oddziale Muzeum Historycznego Miasta Gdańska uroczyste wręczenie nagród laureatom pierwszej edycji konkursu ?Szkoła na Bursztynowym Szlaku?.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

We wrześniu ubiegłego roku, po raz pierwszy ogłoszono ogólnopolski konkurs ?Szkoła na Bursztynowym Szlaku?, propagujący w bardzo szerokim zakresie wiedzę o bursztynie. Jego organizatorem i pomysłodawcą jest X Liceum Ogólnokształcące z Gdańska. Celem konkursu jest ukazanie znaczenia bursztynu dla rozwoju sztuki, życia kulturalnego i naukowego oraz jego związków między historią Pomorza i historią miast leżących na dawnym szlaku bursztynowym.

Współorganizatorem konkursu, ze względu na jego tematykę oraz cele, zostało Muzeum Bursztynu oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników, natomiast swego patronatu użyczyli: Marszałek Województwa Pomorskiego, Prezydent Miasta Gdańska, Pomorski Kurator Oświaty, Pomorska Regionalna Organizacja Turystyki oraz Muzeum Inkluzji w Bursztynie UG.

Do konkursu przystąpiło ponad 30 szkół z całej Polski, a oceny nadesłanych sprawozdań podjęła się Kapituła w składzie: przewodnicząca: Joanna Grążawska - kierownik Muzeum Bursztynu w Gdańsku, Ewa Rachoń ? komisarz targów Amberif i Ambermart, Elżbieta Sontag ? kierownik Muzeum Inkluzji w Bursztynie UG oraz Robert Pytlos pełnomocnik ds. Prezydenta Gdańska ds. bursztynu.

Ze względu na wysoki poziom merytoryczny nadesłanych prac, ich różnorodność zarówno w sferze planowania projektów jak i ich realizacji, pomysłowość w doborze środków ilustrujących wykonany projekt, decyzją Kapituły przyznano więcej tytułów i wyróżnień niż pierwotnie planowano.
Tytuł ?Szkoła na Bursztynowym Szlaku? przyznano 4 szkołom, ponadto przyznano 7 wyróżnień dla szkół oraz 2 wyróżnienia dla za konkretne elementy projektów.

Wyróżnionymi  przedsięwzięciami zostały:
- Skecz ?Amanda? ujęty w sprawozdaniu Publicznego Gimnazjum im. Jana Heweliusza w Żukowie
- kolekcja ?amber fashion show? autorstwa XV LO w Gdańsku

Wyróżniono następujące szkoły:
- SP nr 17 z oddziałami integracyjnymi im Bronisława Koszutskiego w Kaliszu,
- SP nr 80 im Budowniczych Portu Północnego Gdańsku,
- SP w Jantarze
- SP nr 86 w Gdańsku,
- SP im. Leopolda Staffa we Włynówku,
- SP nr 14 w Gdańsku
- Zespół Szkół Samochodowych w Gdańsku

Tytuł : ?Szkoła na Bursztynowym Szlaku? został przyznany następującym szkołom:
- SP nr 12 W Gdańsku
- Publiczne Gimnazjum im Jana Heweliusza w Żukowie
- III LO im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu

Nagrodę główną  i tytuł: ?Szkoła na Bursztynowym Szlaku? otrzymał:

Zespół Szkół w Tujsku

Szczegółowe omówienie zwycięskich projektów oraz wyników tegorocznej edycji konkursu połączone z konferencją dla uczniów i nauczycieli odbędzie się również 27.10.2009 w Radzie Miasta Gdańska o godzinie 10.00.