PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

27 października 2009 roku o godzinie 14.00, odbędzie się w Muzeum Bursztynu, Oddziale Muzeum Historycznego Miasta Gdańska uroczyste wręczenie nagród laureatom pierwszej edycji konkursu ?Szkoła na Bursztynowym Szlaku?.

A
A

We wrześniu ubiegłego roku, po raz pierwszy ogłoszono ogólnopolski konkurs ?Szkoła na Bursztynowym Szlaku?, propagujący w bardzo szerokim zakresie wiedzę o bursztynie. Jego organizatorem i pomysłodawcą jest X Liceum Ogólnokształcące z Gdańska. Celem konkursu jest ukazanie znaczenia bursztynu dla rozwoju sztuki, życia kulturalnego i naukowego oraz jego związków między historią Pomorza i historią miast leżących na dawnym szlaku bursztynowym.

Współorganizatorem konkursu, ze względu na jego tematykę oraz cele, zostało Muzeum Bursztynu oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników, natomiast swego patronatu użyczyli: Marszałek Województwa Pomorskiego, Prezydent Miasta Gdańska, Pomorski Kurator Oświaty, Pomorska Regionalna Organizacja Turystyki oraz Muzeum Inkluzji w Bursztynie UG.

Do konkursu przystąpiło ponad 30 szkół z całej Polski, a oceny nadesłanych sprawozdań podjęła się Kapituła w składzie: przewodnicząca: Joanna Grążawska - kierownik Muzeum Bursztynu w Gdańsku, Ewa Rachoń ? komisarz targów Amberif i Ambermart, Elżbieta Sontag ? kierownik Muzeum Inkluzji w Bursztynie UG oraz Robert Pytlos pełnomocnik ds. Prezydenta Gdańska ds. bursztynu.

Ze względu na wysoki poziom merytoryczny nadesłanych prac, ich różnorodność zarówno w sferze planowania projektów jak i ich realizacji, pomysłowość w doborze środków ilustrujących wykonany projekt, decyzją Kapituły przyznano więcej tytułów i wyróżnień niż pierwotnie planowano.
Tytuł ?Szkoła na Bursztynowym Szlaku? przyznano 4 szkołom, ponadto przyznano 7 wyróżnień dla szkół oraz 2 wyróżnienia dla za konkretne elementy projektów.

Wyróżnionymi  przedsięwzięciami zostały:
- Skecz ?Amanda? ujęty w sprawozdaniu Publicznego Gimnazjum im. Jana Heweliusza w Żukowie
- kolekcja ?amber fashion show? autorstwa XV LO w Gdańsku

Wyróżniono następujące szkoły:
- SP nr 17 z oddziałami integracyjnymi im Bronisława Koszutskiego w Kaliszu,
- SP nr 80 im Budowniczych Portu Północnego Gdańsku,
- SP w Jantarze
- SP nr 86 w Gdańsku,
- SP im. Leopolda Staffa we Włynówku,
- SP nr 14 w Gdańsku
- Zespół Szkół Samochodowych w Gdańsku

Tytuł : ?Szkoła na Bursztynowym Szlaku? został przyznany następującym szkołom:
- SP nr 12 W Gdańsku
- Publiczne Gimnazjum im Jana Heweliusza w Żukowie
- III LO im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu

Nagrodę główną  i tytuł: ?Szkoła na Bursztynowym Szlaku? otrzymał:

Zespół Szkół w Tujsku

Szczegółowe omówienie zwycięskich projektów oraz wyników tegorocznej edycji konkursu połączone z konferencją dla uczniów i nauczycieli odbędzie się również 27.10.2009 w Radzie Miasta Gdańska o godzinie 10.00.