Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

„KLASA Z ECDL” czyli informatyka na europejskim poziomie

Jutro, 20 kwietnia o godz. 11.00 w Szkole Podstawowej nr 49 (Al. Legionów 11) zostanie podpisane porozumienie z Polskim Towarzystwem Informatycznym na podstawie, którego od 1 września w szkole realizowany będzie innowacyjny program z zakresu informatyki „Klasa z ECDL”.

A
A

Już w tym roku szkolnym w szkole na lekcjach informatyki pojawiły się OZOBOTY, małe roboty uczące programowania. Był to pierwszy krok do wprowadzenia nowatorskiego programu z zakresu informatyki. Dzięki któremu uczniowie będą mieli wiedze na temat technologii informatycznej taki sam, jak w krajach Europy Zachodniej.

Porozumienie o utworzeniu „Klasy z ECDL” zostanie podpisane przez Renatę Jurkiewicz dyrektor SP nr 49, Alicję Myszor przedstawicielkę Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Piotra Kowalczuka zastępcę prezydenta ds. polityki społecznej.
- Nasze szkoły wykorzystują najnowsze technologie w codziennej pracy edukacyjnej, dzięki temu rozpoznają, rozwijają i wspierają talenty uczniów. Cieszę się, że kolejna gdańska podstawówka wyznacza standardy w wykorzystaniu informatyki w procesie uczenia się - mówi zastępca prezydenta Piotr Kowalczuk.

Dzięki podpisanemu porozumieniu od 1 września 2017 roku dwie klasy czwarte w szkole nr 49 rozpoczną realizację programu. Tak, by za cztery lata mury szkoły opuścili pierwsi absolwenci klas z ECDL, posiadający certyfikat.
- Uczniowie świetnie poruszają się w wirtualnej rzeczywistości, korzystają na co dzień z cyfrowych nowinek w wielu dziedzinach. Ale czy potrafią celowo i efektywnie wykorzystywać nowoczesne technologie do rozwiązywania problemów? – zastanawia się dyrektor SP nr 49 Jurkiewicz. - Dzięki zdobytej na lekcjach informatyki wiedzy z podstaw pracy z komputerem, internetem, obsługą edytora tekstowego oraz arkusza kalkulacyjnego mogą szybciej przyswajać i rozwijać się w innych kierunkach - przekonuje.

Program „Klasa z ECDL” polegać będzie na możliwości uzyskania certyfikatu ECDL (European Computer Driving Licence – Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy) honorowanego w całej Europie i wielu krajach pozaeuropejskich. Poszerzony on będzie o programowanie z wykorzystaniem OZOBOTÓW oraz robotów LEGO.
W obu klasach program będzie realizowany na 2 godzinach lekcyjnych w tygodniu.
- Wraz z wprowadzeniem „klas ECDL” w naszej szkole będzie istniało laboratorium ECDL w którym uczniowie będą zdawali egzaminy – informuje Joanna Bondaryk, nauczycielka informatyki.

"Klasa z ECDL" to pomysł na naukę, który usprawnia i uatrakcyjnia naukę informatyki w szkole. Pozwala przygotować uczniów do zdobycia uznanego na całym świecie certyfikatu ECDL, a tym samym do rozwoju i potwierdzenia niezbędnych w dzisiejszym społeczeństwie umiejętności komputerowych.

Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy