PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Jednostki organizacyjne Miasta Gdańska

Jednostki organizacyjne Miasta Gdańska
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Zarządzenie Nr 1/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu jednostek pomocniczych, jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych z udziałem Miasta Gdańska oraz miejskich służb, inspekcji i straży