PORTAL MIASTA GDAŃSKA
Logo Unii Europejskiej

Jednostki organizacyjne Miasta Gdańska

Jednostki organizacyjne Miasta Gdańska
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Zarządzenie Nr 15/24 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia wykazu jednostek pomocniczych, jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych z udziałem Miasta Gdańska oraz miejskich służb, inspekcji i straży