Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Informacje dodatkowe

A
A

W realizacji zadań Biuro współpracuje ze wszystkimi wydziałami Urzędu, jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz z gminami gdańskiego obszaru metropolitarnego, a w szczególności z:

 

 • Wydziałami: Promocji i Komunikacji Społecznej, Rozwoju Społecznego oraz Kadr i Organizacji w zakresie organizacji uroczystości, spotkań i imprez sportowych,
 • Wydziałem Budżetu Miasta i Podatków w zakresie planowania i wykonywania budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej,
 • Wydziałem Polityki Gospodarczej w zakresie organizacji imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych organizowanych w Gdańsku oraz organizacji obchodów jubileuszowych stowarzyszeń sportowych,
 • Wydziałem Programów Rozwojowych w zakresie Bazy Priorytetów Inwestycyjnych oraz realizowania projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych,
 • Wydziałem Kadr i Organizacji w zakresie prowadzenia spraw pracowniczych kierowników jednostek podległych Miastu,
 • Kancelarią Prezydenta w zakresie opracowywania kalendarza imprez sportowych,
 • Wydziałem Promocji i Komunikacji Społecznej w zakresie strategii promocyjnej związanej z polityką sportową Miasta,
 • Biurem Prezydenta ds. Kultury w zakresie organizacji imprez sportowo – kulturalnych,
 • Wydziałem Gospodarki Komunalnej w zakresie inicjowania i realizacji działań prowadzących do wypełnienia przez Miasto postanowień Gdańskiej Karty Mobilności Aktywnej oraz wnioskowania i przedkładania propozycji zagospodarowania nieruchomości (w tym zwalnianych nieruchomości),
 • Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w zakresie ochrony przeciwpożarowej nadzorowanej jednostki Miasta,
 • Wydziałem Finansowym w zakresie realizacji dochodów i wydatków Urzędu oraz ewidencji księgowej mienia.

 

Biuro Prezydenta ds. Sportu wykonuje zadania związane z nadzorem nad działalnością Gdańskiego Ośrodka Sportu.