PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

W realizacji zadań Wydział współpracuje ze wszystkimi wydziałami Urzędu oraz z gminami gdańskiego obszaru metropolitarnego, a w szczególności z:

 • Wydziałem Kadr i Organizacji, Biurem Informatyki w zakresie wyborów i referendów;
 • Wydziałem Budżetu Miasta i Podatków w zakresie planowania i wykonywania budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej;
 • Wydziałem Geodezji w zakresie numeracji budynków, nowych nazw ulic;
 • Wydziałem Gospodarki Komunalnej w zakresie ewidencji działalności gospodarczej oraz realizacji obowiązku meldunkowego w lokalach komunalnych;
 • Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w zakresie organizacji poboru;
 • Centrum Partnerstwa i Biznesu w zakresie obsługi inwestora i przedsiębiorcy;
 • Wydziałem Skarbu w zakresie regulowania stanów prawnych nieruchomości;
 • Wydziałem Finansowym w zakresie realizacji dochodów i wydatków Urzędu oraz ewidencji księgowej mienia;
 • Urzędem Stanu Cywilnego w zakresie danych wynikających ze zdarzeń stanu cywilnego;
 • Wydziałem Rozwoju Społecznego w zakresie realizacji obowiązku szkolnego oraz planowania działań wydziału;
 • Wydziałem Promocji i Komunikacji Społecznej w zakresie budżetu obywatelskiego, panelu obywatelskiego oraz badań i analiz prowadzonych w wydziale;
 • Wydziałem Polityki Gospodarczej w zakresie analiz, badań struktury mieszkańców miasta w celu planowania działań Miasta w zakresie polityki gospodarczej;
 • Biurem Rozwoju Gdańska w zakresie analiz struktury i migracji mieszkańców miasta niezbędnych do planowania działań biura;
 • z Zespołem ds. obsługi systemu EZD PUW w zakresie utrzymania i rozwoju elektronicznego zarządzania dokumentacją;
 • wydziałami oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie aktualizacji informacji zawartych w bazie wiedzy i na stronie internetowej GCK.