PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

W realizacji zadań Biuro współpracuje ze wszystkimi wydziałami Urzędu, jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz z gminami gdańskiego obszaru metropolitarnego, a w szczególności:

  • w zakresie opracowywania koncepcji i wdrażania rozwiązań informatycznych usprawniających realizację zadań merytorycznych;
  • w zakresie wyznaczania dla rozwiązań informatycznych: standardów, założeń architektonicznych;
  • w zakresie opracowywania i wdrażania spójnych polityk bezpieczeństwa informacji;
  • z jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie uzyskiwania, utrzymywania i integracji zasobów miejskich infrastruktury informatycznej;
  • z organizacjami aktywnymi w obszarze rozwoju społeczeństwa informacyjnego, w szczególności w celu aktywizacji postaw obywatelskich mieszkańców Gdańska;
  • z Gdańskim Centrum Informatycznym w zakresie świadczonych usług informatycznych;
  • z Wydziałem Kadr i Organizacji, Wydziałem Spraw Obywatelskich i Biurem Rady Miasta Gdańska w zakresie obsługi informatycznej wyborów;
  • z Wydziałem Infrastruktury w zakresie ewidencji sprzętu komputerowego, informatycznego oprzyrządowania strukturalnego i przyłączy światłowodowych.

Biuro wykonuje zadania związane z nadzorem nad działalnością Gdańskiego Centrum Informatycznego.