Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Informacje dodatkowe

A
A

W realizacji zadań Biuro współpracuje ze wszystkimi wydziałami Urzędu, jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz z gminami gdańskiego obszaru metropolitarnego, a w szczególności:

  • w zakresie opracowywania koncepcji i wdrażania rozwiązań informatycznych usprawniających  realizację zadań merytorycznych,
  • w zakresie wyznaczania dla rozwiązań teleinformatycznych: standardów, założeń architektonicznych,
  • w zakresie opracowywania i wdrażania spójnych polityk bezpieczeństwa informacji,
  • z jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie uzyskiwania, utrzymywania i integracji zasobów miejskich infrastruktury informatycznej,
  • z organizacjami aktywnymi w obszarze rozwoju społeczeństwa informacyjnego, w szczególności w celu aktywizacji postaw obywatelskich mieszkańców Gdańska.
  • z Gdańskim Centrum Informatycznym w zakresie świadczonych usług informatycznych,
  • Wydziałem Kadr i Organizacji, Wydziałem Spraw Obywatelskich i Biurem Rady Miasta Gdańska w zakresie obsługi informatycznej wyborów,
  • Wydziałem Kadr i Organizacji w zakresie ewidencji sprzętu komputerowego, informatycznego okablowania strukturalnego i przyłączy światłowodowych.


Biuro wykonuje zadania związane z nadzorem nad działalnością Gdańskiego Centrum Informatycznego.