PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

W realizacji zadań Biuro Prezydenta współpracuje ze wszystkimi wydziałami Urzędu, jednostkami organizacyjnymi Miasta, jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji państwowej.