Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Gdańskie Centrum Kontaktu (GCK)

A
A

Kierownik: Jarosław Schroeder
ul. Wyspiańskiego 9A
pokój nr 124
tel.: +48 58 52 44 500
e-mail: kontakt@gdansk.gda.pl

www.facebook.com/kontaktgdansk/

www.gdansk.pl/kontaktgdansk

Realizowane zadania Gdańskiego Centrum Kontaktu:

 • zapewnienie, za pośrednictwem zdalnych kanałów komunikacji całodobowej obsługi w zakresie udzielania informacji, dotyczących organizacji i funkcjonowania Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Miasta, a także przyjmowania zgłoszeń interwencyjnych i przekazanie do właściwych wydziałów i jednostek organizacyjnych Miasta,
 • udzielanie kompleksowych informacji przy wykorzystaniu zdalnych kanałów komunikacji klientom korzystającym z usług realizowanych przez Urząd oraz jednostki organizacyjne Miasta, w tym:
  • o sprawach załatwianych w poszczególnych jednostkach,
  • o obowiązujących procedurach załatwiania spraw,
 • przekazywanie w formie elektronicznej druków i formularzy niezbędnych do załatwienia sprawy oraz pomoc w wypełnianiu,
 • przyjmowanie przy wykorzystaniu zdalnych kanałów komunikacji zgłoszeń dotyczących wszelkich nieprawidłowości funkcjonowania elementów infrastruktury miejskiej i przekazywanie dyspozycji odpowiednim służbom,
 • przyjmowanie przy wykorzystaniu zdalnych kanałów komunikacji opinii mieszkańców na temat funkcjonowania infrastruktury miejskiej oraz prowadzenie konsultacji z mieszkańcami na zlecenie jednostek organizacyjnych Miasta,
 • rejestracja zapytań i zgłoszeń mieszkańców,
 • stały monitoring w zakresie przekazywania zgłoszeń do właściwych wydziałów i jednostek organizacyjnych Miasta,
 • nadzór nad terminową realizacją przekazanych zgłoszeń oraz udzielaniem odpowiedzi na zapytania i zgłoszenia przekazane do komórek organizacyjnych Urzędu lub jednostek organizacyjnych Miasta,
 • przekazywanie bezpośrednio wykonawcom do realizacji zgłoszeń wymagających pilnej interwencji,
 • optymalizacja w uzgodnieniu z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz z jednostkami organizacyjnymi Miasta procedur załatwiania spraw,
 • opracowywanie raportów, zestawień i statystyk, dotyczących zadań realizowanych przez GCK.