PORTAL MIASTA GDAŃSKA
Logo Unii Europejskiej

Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży

Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

ul. Racławicka 17
80-406 Gdańsk-Wrzeszcz
tel. (+ 48 58) 347 89 30
e-mail: sekretariat@raclawicka.gda.pl
strona www: www.raclawicka.gda.pl

Ośrodek jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-20.00

Status prawny jednostki
Jednostka budżetowa Miasta Gdańska.

Kierownictwo / struktura organizacyjna:
Dyrektor: Teresa Smoła
tel.: (+48 58) 347 89 30

Przedmiot działalności:

Od 1 stycznia 2011 r. działa nowa placówka Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży, która powstała w wyniku przekształcenia Ośrodka Terapii Dzieci i Młodzieży z Rodzin Alkoholowych PZOZ.

Oferta Ośrodka jest skierowana do:

 • mieszkańców Gdańska
 • dzieci, młodzieży, rodziców, którzy doświadczają trudności związanych z problemem alkoholowym w rodzinie
 • osób, u których istnieje ryzyko rozwoju uzależnienia
 • pracowników gdańskich placówek zajmujących się dziećmi, młodzieżą, rodzinami

Oferta Ośrodka obejmuje:

 • udzielanie specjalistycznej pomocy: terapeutycznej, psychoedukacyjnej i polegającej na wsparciu dzieciom, młodzieży, rodzicom i z problemami związanymi ze zdrowiem psychicznym, uzależnieniem, ryzykiem uzależnienia i przemocą
 • udzielanie pomocy psychoterapeutycznej dzieciom, młodzieży, rodzicom, przyszłym rodzicom oraz całym rodzinom z problemami związanymi ze zdrowiem psychicznym, uzależnieniem, ryzykiem uzależnienia i przemocą
 • świadczenie kompleksowej pomocy dzieciom wykorzystywanym seksualnie i ich rodzinom
 • świadczenie kompleksowej pomocy dzieciom z FASD i ich opiekunom
 • organizowanie i udział w interdyscyplinarnej pomocy dzieciom, młodzieży i rodzinie
 • inspirowanie, wdrażanie i udział w działaniach w zakresie zwiększania dostępności do pomocy psychologicznej, podnoszenia skuteczności i standardów udzielania pomocy psychologicznej
 • organizacja kampanii społecznych i działań zmierzających do promowania zdrowia psychicznego w tym: zdrowej rodziny, prawidłowych postaw rodzicielskich, ochrony i rozwoju dzieci
 • organizacja szkoleń dla pracowników placówek zajmujących się dziećmi, młodzieżą lub rodziną.

Korzystanie z oferty jest nieodpłatne.

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:
Przyjmowanie i załatwianie spraw w formie korespondencji, poczty elektronicznej, rozmów telefonicznych, bezpośredniej obsługi.
Z oferty mogą skorzystać osoby zameldowane na terenie miasta Gdańsk.

Budżet i mienie:

 • Budżet 2024 r.: 4 879 473 zł
 • Budżet 2023 r.: 4 873 885 zł
 • Budżet 2022 r.: 3 532 474 zł
 • Budżet 2021 r.: 2 410 078 zł
 • Budżet 2020 r.: 1 622 878 zł
 • Budżet 2019 r.: 1 802 937 zł


Akty prawne regulujące funkcjonowanie jednostki:

 1. Uchwała Rady Miasta Gdańska nr LII/1488/10 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży
 2. Uchwała Nr XV/343/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży

Sprawozdania finansowe: