Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Gdańska Rada ds. Równego Traktowania powołana!

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz powołał dziś do życia Gdańską Radę ds. Równego Traktowania. Do kompetencji Rady należy monitorowanie i analizowanie zjawisk wywołujących dyskryminacje, podejmowanie działań interwencyjnych, edukowanie i promowanie postaw tolerancyjnych, a także opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Miasta.

Gdańska Rada ds. Równego Traktowania powołana!
A
A
data publikacji: 08 września 2016 r.

W maju Piotr Kowlaczuk Zastępca Prezydenta ds. Polityki Społecznej zapowiedział rozpoczęcie prac nad powołaniem pierwszej w Polsce rady działającej w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji i nietolerancji: - W Gdańsku nie ma zgody na nietolerancję i dyskryminację ludzi względem koloru skóry, wyznania, orientacji seksualnej i każdego innego powodu.

Podczas spotkania inaugurującego, które odbyło się w gdańskim magistracie w czwartek 8 września poznaliśmy skład Rady na lata 2016 – 2020. Prezydent Adamowicz wręczył nominacje następującym osobom:

 1. Piotr Kowalczuk – Współprzewodniczący Rady – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Polityki Społecznej
 2. Anna Strzałkowska – Współprzewodnicząca Rady – przedstawiciel Tolerado stowarzyszenia na rzecz Osób LGBT
 3. Krzysztof Bajdan – Sekretarz – przedstawiciel Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku
 4. Wiesław Baryła – przedstawiciel Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie
 5. Beata Dunajewska – przedstawicielka Rady Miasta Gdańska
 6. Ewa Kamińska – Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych
 7. Lucyna Kopciewicz – przedstawicielka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
 8. Joanna Orłowska – przedstawicielka Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku
 9. Mirosław Patalon – przedstawiciel Wydziału Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej w Słupsku
 10. Elżbieta Jachlewska – przedstawicielka Partii Inicjatywa Feministyczna  
 11. Anna Maria Miler – przedstawicielka Stowarzyszenia Arteria
 12. Tomasz Nowicki – przedstawiciel Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek
 13. Tomasz Snarski – przedstawiciel Kancelarii Adwokackiej Tomasz Snarski
 14. Anna Kluczek-Kollar – przedstawicielka Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku
 15. Anna Urbańczyk – przedstawicielka Instytutu Kultury Miejskiej
 16. Zofia Lisiecka – przedstawicielka Fundacji ODiTK
 17. Małgorzata Tarasiewicz – przedstawicielka Stowarzyszenia Współpracy Kobiet NEWW

Na spotkaniu z prezentacją „Równość standardem dobrego samorządu – perspektywa prawna” wystąpiła też Karolina Kędziora  wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego.

Michał Piotrowski (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
michal.piotrowski@gdansk.gda.pl
więcej tekstów autora
Michał Piotrowski (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
michal.piotrowski@gdansk.gda.pl
więcej tekstów autora