Gdańscy uczniowie i absolwenci zdają egzaminy zawodowe

Rozpoczęły się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Uczniowie i absolwenci gdańskich zasadniczych szkół zawodowych i techników mierzą się z testem pisemnym oraz sprawdzianem praktycznym. Egzaminy potrwają do połowy lutego. Gdańszczanie są dobrze przygotowani.

Gdańscy uczniowie i absolwenci zdają egzaminy zawodowe
A
A
data publikacji: 10 stycznia 2018 r.

- Wszystkim gdańszczankom i gdańszczanom życzę powodzenia. Wierzę, że gdańscy uczniowie swoje egzaminy ukończą z pomyślnym rezultatem, bo jakość kształcenia w szkolnictwie zawodowym w Gdańsku jest coraz wyższa – podkreśla zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej Piotr Kowalczuk. - Kształcenie zawodowe to szczególnie istotny element gdańskiej edukacji. Jestem spokojny o losy absolwentów szkół zawodowych, którzy wchodzą na rynek pracy z dużą wiedzą, ale przede wszystkim doświadczeniem zdobytym podczas staży i praktyk, co znacząco zwiększa ich szanse na znalezienie zatrudnienia.

W Gdańskich technikach uczy się 4854 uczniów, w zasadniczych szkołach zawodowych (klasy 2 i 3) 612, a w branżówkach (klasy 1) 359. Miasto inwestuje w szkolnictwo zawodowe ogromne pieniądze. Wartość projektów nakierowanych właśnie na tego typu szkoły sięga blisko 50 mln zł. Większość pieniędzy to środki unijne.

Szkolenia nauczycieli, doradztwo dla uczniów

W latach 2015-2020 ponad 13 mln zł ma wesprzeć szkolnictwo w publicznych samorządowych technikach i szkołach branżowych I stopnia. Środki te mają pomóc m.in. w rozwijaniu kompetencji kluczowych na rynku pracy, poradnictwie zawodowym, rozwijaniu kompetencji zawodowych i społecznych kadry. Wsparcie dotknie 2750 uczniów, 150 nauczycieli, 8 instruktorów praktycznej nauki zawodowej, 8 szkół.

Nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu w ramach projektu będą mogli skorzystać ze szkoleń, kursów i studiów, których celem będzie podniesienie kwalifikacji i kompetencji. Dodatkowo kadra pedagogiczna będzie brała udział w spotkaniach sieci współpracy oraz warsztatach organizowanych przez doradców zawodowych, mających na celu podniesienie wiedzy na temat poradnictwa zawodowego, roli doradztwa zawodowego w kształceniu młodzieży oraz możliwych formach rozwoju zawodowego i wpływu nauczyciela na rozwój ścieżki zawodowej młodego człowieka.

Z kolei uczniowie objęci zostaną wsparciem doradców zawodowych w postaci indywidualnych konsultacji i warsztatów grupowych. Dodatkowo skorzystają ze szkoleń zawodowych, kursów i zajęć dodatkowych podnoszących kwalifikacje i kompetencje. Ponadto uczestnicy projektu skorzystają z płatnych, 150 godzinnych staży u pracodawców. Działania te przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności na rynku pracy, uczniów kończących szkoły zawodowe.

Nowe laboratoria i sprzęt

Ale na tym nie koniec. Miasto do września 2019 roku realizuje też projekt, w ramach którego na infrastrukturę ponadgimnazjalnych szkół zawodowych ma trafić 41,2 mln zł. Prace obejmują między innymi budowę dwupoziomowego pawilonu przeznaczonego na laboratoria i pracownie na terenie Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących Conradinum w Gdańsku oraz modernizację i adaptację pomieszczeń wraz z wyposażeniem pracowni w  wybranych szkołach ponadgimnazjalnych w Gdańsku: Zespół Szkół Samochodowych, Zespół Szkół Łączności w Gdańsku, Państwowe Szkoły Budownictwa w Gdańsku, Zespół Szkół Energetycznych w Gdańsku, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku, Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych w Gdańsku, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku. Prace adaptacyjno-modernizacyjne rozpoczną się w wakacje.

Ciekawe zawody, świadomy wybór

Oferta edukacji zawodowej w Gdańsku jest bogata. Do wyboru są m. in. zawody związane z malarstwem, budownictwem, meblarstwem, energetyką, gastronomią, turystyką czy rolnictwem.

Aby już gimnazjaliści świadomie wybierali dalszą ścieżkę edukacji, mogą skorzystać z pomocy specjalistów. Predyspozycje zawodowe dzieci i młodzieży można bezpłatnie zdiagnozować u pedagogów szkolnych, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz w innowacyjnej jednostce Gdańskiego Urzędu Pracy – Centrum Rozwoju Talentów. Tradycyjnie już wiosną organizowany jest Tydzień Zawodowca, w trakcie którego odbywają się spotkania z pracodawcami, dni otwarte szkół czy warsztaty.

Więcej informacji o egzaminach na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2017/.

Anna Mizera-Nowicka (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
więcej tekstów autora
Anna Mizera-Nowicka (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
więcej tekstów autora