Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest złożyć deklarację o sposobie jego ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Można to zrobić zarówno przez internet, jak i w tradycyjnej formie.

Każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest do oświadczenia o posiadanych źródłach ciepła i spalania paliw o mocy mniejszej niż 1 MW.

Kto jest zobowiązany do złożenia deklaracji?

  • w przypadku budynków jednorodzinnych obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na właścicielu budynku;
  • w przypadku budynków wielorodzinnych obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na podmiocie zarządzającym budynkiem (wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, podmiot administrujący lub właściciel).

Jak i gdzie składać deklaracje?

  • w formie elektronicznej - bezpośrednio wprowadzając dane do bazy CEEB poprzez e-formularz;
  • w formie papierowej – bezpośrednio w urzędzie właściwym dla umiejscowienia budynku bądź wysyłając pocztą.

Deklarację w formie papierowej można składać:

wysyłając na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Energetyki, ul. Nowe Ogrody 8/12,
80-803 Gdańsk, 

składając: Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, pokój 40, ZOM nr 1
ul. Partyzantów 74, pokój 210, ZOM nr 4 ul. Wilanowska 2, punkt informacyjny.

Terminy złożenia deklaracji

  • 14 dni – od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Pliki do pobrania

Więcej informacji

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące CEEB można odnaleźć na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków;
  • ustawa z dnia 28 października 2020 o zmianie ustawy wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw.