PORTAL MIASTA GDAŃSKA
Zdjęcie dyrektora Biura Zamówień Publicznych Marka Komorowskiego
Dyrektor: Marek Komorowski

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 129
nr wew. 6129
tel.: +48 58 323 61 59
fax: +48 58 323 65 29

Książka telefoniczna biura

Poczta elektroniczna sekretariatu: bzp@gdansk.gda.pl