PORTAL MIASTA GDAŃSKA
Jolanta Jeryś
Dyrektor: Jolanta Jeryś

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
I piętro, pokój nr 129 a
nr wew. 6157
tel.: (+48 58) 323 61 57
fax: (+48 58) 323 65 29

Książka telefoniczna biura

Poczta elektroniczna sekretariatu: bzp@gdansk.gda.pl