Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Biuro Rady Miasta Gdańska

A
A

Adres: ul. Wały Jagiellońskie 1

Poczta elektroniczna sekretariatu: brm@gdansk.gda.pl

Nr pokoju
Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik
Nr tel. wew. 
Nr faxu
207
Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska - Agnieszka Owczarczak
Sekretariat
58 323 7039
 
58 323 7040
210
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdańska - Mateusz Skarbek
58 323 7005
 
212
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdańska - Teresa Wasilewska
 
213
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdańska - Piotr Gierszewski
 
104

Sekretariat 

58 323 7005
58 305 34 52
105

Dyrektor Biura Rady Miasta Gdańska - Wioletta Krewniak

58 323 7005
 
 
Obsługa Komisji Rady Miasta Gdańska
 
 
111

Komisja Polityki Gospodarczej i Morskiej, Komisja Zrównoważonego Rozwoju

Komisja Strategii i Budżetu, Komisja Sportu i Turystyki

58 323 7022
58 323 7030
 
120
Komisja Edukacji, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, obsługa Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska
58 323 7065
 
121

Komisja Rewizyjna, Komisja Samorządu i Ładu Publicznego,

Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji, Komisja Kultury i Promocji

Obsługa prasowa Rady Miasta Gdańska.

58 323 7021
58 323 7028
58 323 7071
112
113
Obsługa jednostek pomocniczych
58 323 7012
58 323 7033
 
119
Obsługa sesji, prowadzenie rejestru uchwał Rady Miasta
Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Komisja
doraźna ds. Reformy Jednostek Pomocniczych Miasta
Gdańska
58 323 7026
58 323 7029