Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Biuro Rady Miasta

A
A

Adres: ul. Wały Jagiellońskie 1

Poczta elektroniczna sekretariatu: brm1@gdansk.gda.pl

Nr pokoju
Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik
Nr tel. wew. 
Nr faxu
207
Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska - Agnieszka Owczarczak
Sekretariat
58 323 7039
 
58 323 7040
210
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdańska - Mateusz Skarbek
58 323 7005
 
212
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdańska - Teresa Wasilewska
 
213
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdańska - Piotr Gierszewski
 
105
p.o.Dyrektor Biura Rady Miasta Gdańska - Wioletta Krewniak
Sekretariat 
58 323 7005
58 305 34 52
 
Obsługa Komisji Rady Miasta Gdańska
 
 
111

Komisja Polityki Gospodarczej i Morskiej, Komisja Zrównoważonego Rozwoju

Komisja Strategii i Budżetu, Komisja Sportu

58 323 7022
58 323 7030
 
120
Komisja Edukacji, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, Komisja Kultury i Promocji
58 323 7065
 
121

Komisja Rewizyjna, Komisja Samorządu i Ładu Publicznego,

Komisja Rozwoju Przestrzennego, Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji

Obsługa prasowa Rady Miasta Gdańska.

58 323 7021
58 323 7028
58 323 7025
58 323 7071
113
Obsługa jednostek pomocniczych
58 323 7033
 
119
Obsługa sesji, prowadzenie rejestru uchwał Rady Miasta 
58 323 7029
58 323 7026