Turku / Finlandia
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Turku / Finlandia

Turku / Finlandia
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Oficjalna strona internetowa miasta: www.turku.fi

1976 - Ramowy program współpracy między miastem Gdańsk Miastem Turku w Republice Finlandii w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 

Turku

Główne dziedziny współpracy:

  • gospodarka komunalna
  • ochrona środowiska
  • nauka i oświata
  • sztuka
  • radio i telewizja 
  • sport i turystyka 
  • rozwiązania komunikacji miejskiej
  • zagospodarowanie przestrzenne i urbanistyka
  • nowoczesne planowanie miejskie
  • organizacja sieci usług


1967 - Umowa o miastach siostrzanych

Umowa ta wspomniana jest w ramowym programie współpracy między miastem Gdańsk a miastem Turki od 01.11.1990 do 31.12.1991