Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Nowopołock, Połock / Białoruś

Nowopołock, Połock / Białoruś

A
A
Nowopołock2
Nowopołock2
x

Oficjalna strona internetowa miasta: www.polotsk.bywww.novopolotsk.by

06.07.2009 - List Intencyjny z dnia 6 lipca 2009 roku pomiędzy Administracją Miasta Gdańska, Rzeczpospolita Polska i Komitetami Wykonawczymi miast Nowopołock i Połock obwodu Witebskiego Republiki Białorusi o współpracy społeczno-kulturalnej i gospodarczej 

Strony umowy zobowiązują się między innymi do:

  • pomocy w rozszerzaniu współpracy gospodarczej pomiędzy podmiotami gospodarczymi
  • pomocy w tworzeniu organizacji z kapitałem zagranicznym, grup finansowo - przemysłowych 
  • rozwoju współpracy w dziedzinie kształcenia, nauki i techniki
  • wzmocnienie stosunków w dziedzinach kultury, sztuki , turystyki i sportu