PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Nicea / Francja

Nicea / Francja
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Nice_Arms

Oficjalna strona internetowa miasta: www.nice.fr

14.05.1999 - Protokół Przyjaźni pomiędzy Miastem Gdańskiem - Rzeczpospolita Polska a Miastem Niceą - Republika Francuska 

Zakres współpracy:

  • promowanie wzajemnego zrozumienia i przyjaźni
  • współpraca gospodarcza i handlowa
  • wymiana doświadczeń w następujących dziedzinach: kultura i sztuka, turystyka, edukacja i sport


18.10.1999 - Umowa o Partnerstwie pomiędzy Miastem Gdańsk - Rzeczpospolita Polska i Miastem Niceą - Republika Francuska

Zakres współpracy:

  • wymiana gospodarcza, turystyczna, kulturalna i artystyczna
  • wspieranie wymiany między mieszkańcami