PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Międzynarodowy Związek Nowej Hanzy "Hanza"

Międzynarodowy Związek Nowej Hanzy "Hanza"
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Cele i zadania Związku  Hanzy „Hanza”

Pierwszy Zjazd  Hanzy odbył się w 1980 roku  w holenderskim Mieście Zwolle. Postanowiono wówczas kontynuować wszystko co najlepsze z dawnych tradycji- w pierwszym rzędzie współprace gospodarczą i kulturalną miast basenu Morza Bałtyckiego oraz Północnego.  W pierwszym Zjeździe wzięły udział 43 miasta hanzeatyckie, a obecnie Związek liczy  już około 183 aktywnie współpracujących ze sobą  miast z 16 krajów.

Celem Związku Hanzy jest:

  • prezentacja przeszłości i współczesności  miast Hanzy;
  • ukazanie związków miast ze  Wspólnoty Hanzeatyckiej;
  • integracja miast Związku Nowej Hanzy, nawiązywanie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich;
  • stworzenie forum wymiany inicjatyw kulturalnych, turystycznych i gospodarczych;
  • współpraca młodzieży  z miast hanzeatyckich, stworzenie forum wymiany szkól  i organizacji młodzieżowych;
  • prezentacja dorobku kulturalnego miast Związku Nowej Hanzy
  • działania w kierunku integracji ludzi zdrowych ze światem osób niepełnosprawnych;
  • współpraca organizacji pozarządowych z miast Związku Nowej Hanzy

Współpraca  Miast w ramach Związku Hanzy „Hanza” ma  ogromny wpływ na wzajemne respektowanie odrębności  kulturowych, obyczajowych, politycznych i społecznych.