PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Międzynarodowe Zjazdy Hanzy

Międzynarodowe Zjazdy Hanzy
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Istotnym zadaniem HANZY jest przeprowadzenie Międzynarodowego Zjazdu Hanzy, zgodnie z określoną kolejnością.   O organizację  Zjazdu mogą  ubiegać się członkowie HANZY.  Zjazd Hanzy daje możliwość miastu będącemu  organizatorem, do zaprezentowania  szerokiej publiczności, w odpowiedniej formie, swojej tradycji, historii, jak też kulturalnego i gospodarczego znaczenia.

Decyzję o przyznaniu prawa realizacji Zjazdu Hanzy w danym roku podejmuje Zgromadzenie  Delegatów na wniosek  Komisji Hanzy. Na Zjazd  Hanzy Miasto  - organizator Zjazdu zaprasza wszystkie miasta  hanzeatyckie.

Za  organizację, program i przeprowadzenie Zjazdu  odpowiedzialne jest miasto, które go organizuje.  Miasta  organizujące  Zjazdy  muszą zwrócić szczególną uwagę na to, aby, również z finansowego punktu widzenia, możliwy był udział w Zjeździe wszystkich miast członkowskich HANZY. Miasto  będące organizatorem Zjazdu jest zobowiązane do przestrzegania szczególnej dyscypliny finansowej.  Jest to zgodnie z tradycją Hanzy największe wydarzenie, podczas którego zapadają  wszystkie najważniejsze  decyzje dotyczące pracy Związku Hanzy.
Stwarza to doskonałą okazję do dalszej europejskiej integracji i nawiązywania kontaktów gospodarczych i kulturalnych między zrzeszonymi miastami.

Wykaz  Zjazdów Hanzy  od momentu założenia Związku Hanzy „Hanza” -  od 1980 roku.

ROKMiasto /Kraj/ Termin Temat przewodni Zjazdu
1980
Zwolle/Holandia
„Utworzenie Związku Hanzy czasów nowożytnych”
1982
Dortmund/ Niemcy
„1100 lat Dortmundu-Dortmund i Hanza”
1983
Lubeka/Niemcy
„Odkrycie na nowo i ożywienie  historycznych    Miast   Hanzeatyckich”
1984
Neuss/ Niemcy
„Miasto- motorem rozwoju gospodarczego”
1985
Braunschweig/Niemcy
„ Kultura, nauka, technologia Miast  Hanzeatyckich”
1986
Duisburg/Niemcy
„ Związki Miast w Średniowieczu i Partnerstwa Miast w czasach obecnych ”
1987
Kalmar/Szwecja
„Człowiek i  Środowisko”
1988
Kolonia/Niemcy
„Turystyka do Miast Hanzeatyckich”
1989
Hamburg/Niemcy
„Europejski Rynek Wewnętrzny”
1990
Deventer-Zutphen/Holandia
„ Komunikacja pomiędzy przedsiębiorstwami i
miastami”
1991
Wesel/Niemcy
„ Hanza- Związek bez granic”
1992
Tallin /Estonia
„ Odrodzenie  handlu  hanzeatyckiego”
1993
Muenster/Niemcy
„ Rola Miast w ponownej odbudowie  Europy”
1994
Stade/Niemcy
„Od Brugii po Nowgorod –także dzisiaj powietrze
miejskie  stwarza wolność”
1995
Soest/Niemcy
„ Europa bez granic?! Hanza Nowych Czasów –
podstawa porozumienia,   dobrobytu i pokoju”
1996
Bergen /Norwegia
„ Morze łączy nas”
1997
GDAŃSK/POLSKA
(26-29czerwca 1997)
„ Hanza inwestuje w Hanzę”
 i „Świat Mało Znany”
1998
Visy/Szwecja
"Z Hanzą w przyszłość”
1999
Oldenzaal/Holandia
„ Na progu  nowego tysiąclecia”
2000
Zwolle/Holandia
„ Budowa Mostów dla Przyszłości- międzynarodowa
   wymiana naukowa i kulturalna”
2001
Ryga/Łotwa
„ Żyjący duch historii”
2002
Brugia/Belgia
„ Przywilej dla wszystkich”
2003
Frankfurt nad drą/Niemcy-Słubice/Polska
„ Wspólnie do Europy”
2004
Turku /Finlandia
„ Żywotność  przez  współpracę”
2005
Tartu/ Estonia
„ Wielki Festiwal Średniowieczny”
2006
Osnabrueck/Niemcy
„ Europa w Osnabrueck”
2007
Lippstadt/Niemcy
„ Wspólnie działać”
2008
SALZWEDEL/NIEMCY
5-8 czerwca 2008
(www.hansetag2008.de)
„ Przyszłość spotyka Przeszłość”
2009
Wielikij Nowgorod/Rosja
(18-21 czerwca 2009)
„ Rozszerzyć granice……”
2010
Parnu/Estonia
(24-27 czerwca 2010)
„Nasza codzienna przyszłość”
2011
Kowno /Litwa
(19-22 maja 2011)
„Pamiętaj- odkrywaj-bądź dumny”
2012
Luneburg/Niemcy
(28.06-01.07.2012)
„Kontakty żyją- Sieć Hanzy”
2013
2014
Lubeka/Niemcy
22-25 maja  2014
 
2015
Viljandi/ Estonia
2016
Bergen/ Norwegia (9-12maja 2016)
" Przeszłość jest przyszłością"
2017
Goslar/Niemcy
2018
Rostok/Niemcy
2019
Luenen/Niemcy
2020
Brillon/Niemcy
2021
Ryga/Łotwa
2022
Neuss/Niemcy
2023
Toruń/Polska
2024
GDANSK/POLSKA
2025
Visy/Szwecja
2026
Stargard  Szczeciński/Polska
2027
Braunschweig/Niemcy
2028
Stralsund/Niemcy
2029
Wismar/Niemcy
2030
Zwolle/Holandia
2032
Elblag/Polska
2038
Salzwedel/Niemcy

 

Zjazd Hanzy w Gdańsku:

17 Międzynarodowy Zjazd Hanzy w Gdańsku 1997  (23-25.06.2013)

Na Zjeździe w Münster w roku 1993 Gdańsk uzyskał prawo do organizacji Zjazdu w rocznicę 1000-lecia pierwszej pisemnej wzmianki o grodzie nad Motławą. Negocjacje w tej sprawie z upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska Andrzeja Januszajtisa prowadził  Honorowy Obywatel Miasta Gdańska Hans Lothar Fauth z Lubeki. Dwa miasta Luenen i Turku, które wcześniej zgłosiły gotowość wystąpienia w roku 1997 w roli gospodarzy dorocznego spotkania Hanzeatów, odstąpiły Gdańskowi prawo do Zjazdu. 17 Międzynarodowy  Zjazd Nowej Hanzy był bezsprzecznie największym wydarzeniem obchodów 1000-lecia Miasta Gdańska. Dni  Hanzy w Gdańsku  miały nietypowy charakter. Głównym uroczystościom towarzyszyła  impreza pod hasłem „Świat mało znany” – zaadresowana do osób niepełnosprawnych. Jej odbiorcami  i  także realizatorami były również środowiska osób niepełnosprawnych.

ZJAZD HANZY ponownie  w GDAŃSKU  w 2024 roku

Prezydent Miasta Gdańska  wystąpił z wnioskiem o przyznanie  możliwości zorganizowania kolejnego Zjazdu Hanzy w Gdańsku w 2024 roku. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.