PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Kalmar / Szwecja

Kalmar / Szwecja
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Kalmar

Oficjalna strona internetowa miasta: www.kalmar.se

17.05.1968 - Porozumienie zawarte pomiędzy miastami: Kalmarem i Gdańskiem

Główne założenia:

 • wymiana przedstawicieli różnych środowisk 
 • szeroko rozumiana wymiana wiadomości, doświadczeń, osiągnięć kulturalnych, ekonomicznych i społecznych
 • organizacja imprez kulturalnych i gospodarczych


17.05.1991 - Umowa między miastem Gdańsk i miastem Kalmar (o współpracy miast siostrzanych)

Deklaracja współpracy w następujących dziedzinach:

 • praca samorządów lokalnych i administracji
 • ochrona środowiska, technologia oczyszczania wody, ścieków, składowania odpadów
 • życie gospodarcze i izby handlowe
 • telekomunikacja
 • usługi lotnicze i promowe
 • turystyka
 • sport i kultura
 • oświata i nauka